Privacy Policy

I. Úvod   

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť informácií vždy patrili medzi priority skupiny Raben Group. Keďže sme zodpovedná organizácia, ktorá si uvedomuje, že informácie majú špecifickú hodnotu a predstavujú zdroj, ktorý si vyžaduje primeranú ochranu, je pre nás dôležité, aby sme vás informovali o skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, najmä v súvislosti s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Z tohto dôvodu tento dokument predstavuje kľúčové informácie o právnych základoch spracúvania osobných údajov, spôsoboch ich získavania a použitia, ako aj o právach dotknutých osôb.

V zmysle týchto zásad ochrany osobných údajov sú spoločnosťami skupiny Raben Group spoločnosti, ktorých úplné údaje sú uvedené nižšie: 

 1. Raben Management Services Sp. z o.o. so sídlom na adrese Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo, Poľsko,
 2. Raben Logistics Polska Sp. z o.o. so sídlom na adrese Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo, Poľsko,
 3. Fresh Logistics Polska Sp. z o.o. so sídlom na adrese Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo, Poľsko,
 4. Raben East Sp. z o.o. so sídlom na adrese Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo, Poľsko,
 5. Raben Transport Sp. z o.o. so sídlom na adrese Gądki, ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki, Poľsko,
 6. Raben Real Estate Poland Sp. z o.o. so sídlom na adrese Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo, Poľsko,
 7. Raben Trans European Germany GmbH, Holländerstr. 11, 68219 Mannheim, Nemecko,
 8. Raben Group N.V., Vorstengrafdonk 81, 5342LW Oss, poštová adresa Postbus 201, 5340AE Oss, Holandsko,
 9. Raben Netherlands B.V., Vorstengrafdonk 81, 5342LW Oss, poštová adresa Postbus 201, 5340AE Oss, Holandsko,
 10. Raben Logistics Czech s.r.o., Komerční 535, Nupaky 251 01, Česká republika,
 11. Raben Logistics Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 28, 903 01 Senec, Slovensko,
 12. Raben Trans European Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 31., Maďarsko,
 13. Raben Ukraine T.z.o.w., 150, Brovarska Street, Velyka Dymerka, okres Brovarsky, Kyjevská oblasť, 07442, Ukrajina,
 14. Raben Lietuva UAB, Liepkalnio 85B, 02120 Vilnius, Litva,
 15. Raben Latvia SIA, Garā iela 2, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130, Lotyšsko,
 16. Raben Eesti OÜ, Liivalao 11, Tallin 11216, Estónsko,
 17. Raben Logistics Romania S.R.L., Strada Ithaca, Nr. 200, Comuna Bolintin-Deal, Județul Giurgiu, 087015, Rumunsko,
 18. Raben SITTAM Srl, via Monzoro 100 – 20007 Cornaredo, Taliansko,
 19. Raben Logistics Bulgaria EOOD, 8 Tsar Kaloyan Str., 2nd floor, Sofia 1000, Bulharsko.

II. Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov a ďalších informácií získaných prostredníctvom webovej stránky www.raben90years.com je spoločnosť Raben Management Services sp. z o.o. so sídlom v Robakowe (62-023), ul. Zbożowa 1 (Ďalej len „spoločnosť RMS“) – centrum spoločných služieb spoločností skupiny Raben Group ktorá v skupine Raben Group spravuje okrem iného procesy v oblasti marketingu vrátane webových stránok a účtov. V súvislosti s operáciami na webovej stránke www.raben90years.com spoločnosť RMS takisto koordinuje spracúvanie osobných údajov odoslaných e-mailom na e-mailovú adresu: 90years@raben-group.com. V prípade, že na uvedenú adresu zašlete e-maily, ktoré sa týkajú iných oblastí, nie oslavy 90. výročia založenia skupiny Raben Group (napr. spracovania objednávok, sťažností, newslettera skupiny Raben Group), vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti skupiny Raben Group, na ktorú bol e-mail zaslaný a ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré táto srpáva obsahuje. Zásady ochrany osobných údajov sú dostupní na webovej stránke www.raben-group.com.

III. Kontaktná osoba

Vymenovali sme aj zodpovednú osobu. Je to osoba, ktorú môžete kontaktovať v súvislosti so všetkými záležitosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv súvisiacich s ich spracúvaním. Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@raben-group.com alebo na tel. čísle +48 517 191 373.

IV. Rozsah, metódy a účely spracúvania osobných údajov osôb, ktoré navštevujú webovú stránku www.raben90years.com a jej fanúšikovskú stránku na sociálnych sieťach

Chceme byť transparentní, pokiaľ ide o metódy a právne dôvody spracúvania osobných údajov, ako aj účely, pre ktoré osobné údaje spracúvame. S cieľom poskytnúť čo najlepšie vysvetlenie týchto záležitostí predkladáme nasledujúci zoznam operácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov osôb, ktoré navštevujú webovú stránku www.raben90years.com a jej fanúšikovskú stránku na sociálnych sieťach.

Zároveň by sme vás chceli uistiť, že pri každom spracúvaní osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa údajov sa snažíme analyzovať a hľadať rovnováhu medzi naším záujmom a možným vplyvom na dotknutú osobu (pozitívnym aj negatívnym), pričom dbáme aj na práva tejto osoby. Ak dospejeme k záveru, že vplyv na dotknutú osobu by prevážil naše záujmy, osobné údaje nespracúvame. Výnimkou je, že na to máme iný právny dôvod, napr. máme príslušný súhlas alebo to vyžaduje alebo povoľuje zákon.

IV.1. Spracúvanie osobných údajov osôb navštevujúcich webovú stránku www.raben90years.com

 1. Všeobecné informácie
  Fyzické osoby, ktoré navštevujú našu webovú stránku www.raben90years.com, majú kontrolu nad osobnými údajmi, ktoré nám poskytujú, pričom zabezpečujeme, aby zhromažďovanie a používanie informácií o používateľoch bolo obmedzené na čo najnižšiu mieru potrebnú na to, aby sme im poskytli služby na očakávanej úrovni.
 2. Súbory denníka
  Pri každom vyvolaní webovej stránky náš systém automaticky získava údaje a informácie zo systému počítača, ktorý webovú stránku otvoril. V takom prípade sa získavajú tieto údaje:
 • informácie o type prehliadača a použitej verzii,
 • operačný systém používateľa,
 • IP adresa používateľa,
 • dátum a čas vyvolania stránky,
 • webové stránky, z ktorých používateľ systému prišiel na našu webovú stránku (tzv. odkazujúce stránky),
 • webové stránky, ktoré boli vyvolané systémom používateľa prostredníctvom našej webovej stránky.

Údaje sa ukladajú aj do súborov denníka nášho systému. Tieto údaje spolu s inými osobnými údajmi používateľa sa nezaznamenávajú. Tieto údaje nie je možné použiť na identifikáciu konkrétnej osoby, pretože IP adresa je maskovaná. Poskytnuté údaje sa zaznamenávajú a spracúvajú v súboroch denníka aj na účely analýzy chýb a štatistické účely.

Dočasné uloženie IP adresy systémom je nevyhnutné na to, aby sa umožnilo sprístupnenie webovej stránky v počítači používateľa. Z tohto dôvodu musí byť po dobu relácie uložená IP adresa používateľa. Ukladanie súborov denníka má zabezpečiť funkčnosť webovej stránky. Údaje navyše používame na optimalizáciu webovej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich informačných systémov. Analýza údajov na marketingové účely sa preto neuskutočňuje.

 1. Súbory cookies
  Osobné údaje môžeme v obmedzenom rozsahu zhromažďovať automaticky prostredníctvom súborov cookies umiestnených na webovej stránke www.raben90years.com. Cookie je malý súbor obsahujúci informačné údaje zaznamenané a uložené v počítači, tablete alebo smartfóne, ktoré sa používajú na prístup na webové stránky. Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov stránky, odkiaľ pochádzajú, dobu ich uloženia v zariadení a jedinečné číslo.

  Súbory cookies sa používajú na nasledujúce účely:
 • prispôsobenie webovej stránky preferenciám používateľa a optimalizácia používania webovej stránky,
 • vytváranie štatistík, ktoré vysvetľujú, ako používatelia využívajú internetové služby, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah.

Existujú tri základné typy súborov cookies: „relačné“, „trvalé“ a „externé“.

Relačné súbory cookies sú dočasné súbory uložené v počítači, tablete alebo smartfóne používateľa až do odhlásenia, opustenia stránky alebo zatvorenia webového prehliadača a používajú sa na podporu služieb vyžadujúcich overenie na danej webovej stránke.

Trvalé súbory cookies sa ukladajú v počítači, tablete alebo smartfóne po dobu stanovenú v parametroch súborov cookies alebo dovtedy, kým ich používateľ nevymaže. Slúžia na zapamätanie nastavení, ktoré si používateľ zvolil, a na prispôsobenie rozhrania.

Externé súbory cookies (takzvané cookies tretích strán) umožňujú zhromažďovať informácie o používaní webových stránok a poskytovať používateľom reklamný obsah, ktorý je optimálne prispôsobený ich záujmom.

Osobné údaje zhromaždené pomocou súborov cookies sú šifrované, aby sa zabránilo prístupu nežiaducich a neoprávnených osôb. Zhromažďujú sa len na účely vykonávania špecifických funkcií pre používateľa.

Vezmite na vedomie, že väčšina webových prehliadačov obsahuje nastavenia, ktoré predvolene umožňujú prijímanie súborov cookies. Ak nesúhlasíte s monitorovaním svojej aktivity na webovej stránke, súbory cookies môžete kedykoľvek vo svojom prehliadači deaktivovať. Okrem toho máte právo a možnosť vybrať si vo svojom webovom prehliadači také nastavenia, ktoré automaticky zablokujú služby súborov cookies.

Našu webovú stránku www.raben90years.com je možné používať aj bez použitia súborov cookies, avšak počas prehliadania môžu byť niekedy určité funkcie webovej stránky obmedzené.

Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania so súbormi cookies sú dostupné v nastaveniach webových prehliadačov. 

Na analýzu správania používateľa používame službu Google Analytics, webový analytický a reportovací softvér spoločnosti Google Inc. (ďalej len „spoločnosť Google“). Pred analýzou vášho správania pri surfovaní na webe sme však požiadali spoločnosť Google, aby anonymizovala vašu IP adresu. Do programovacieho kódu Google Analytics sme vložili príslušné položky. V rámci analytických služieb môžeme zhromažďovať aj informácie týkajúce sa napríklad štatistiky prezerania stránky, odkazov, cez ktoré bola stránka otvorená, rozdelenia podľa pohlavia či veku atď.

Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú uložené vo vašom počítači, na analýzu spôsobu, ako používate webovú stránku. Súbory cookies používané službou Google Analytics môžu byť relačné alebo trvalé súbory, ktorých maximálna platnosť zvyčajne nepresahuje dva roky. Informácie zhromažďované súbormi cookies o vašom používaní webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na servery Google v USA a tam sa ukladajú.

Z dôvodu požiadavky na anonymizáciu IP adries je vaša IP adresa v rámci členských štátov EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru pred odoslaním na server spoločnosti Google v USA skrátená. Vaša celá IP adresa sa na server spoločnosti Google môže odoslať a skrátiť až tam len za určitých výnimočných okolností, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Na našu žiadosť spoločnosť Google použije vyššie uvedené informácie na vyhodnotenie toho, ako sa naša webová stránka používa, na generovanie správ o činnosti stránky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním tejto webovej stránky a internetu. Vaša IP adresa, ktorú poskytne službe Google Analytics webový prehliadač, nebude nijako spojená s inými údajmi spoločnosti Google.

Chceme vás zároveň upozorniť, že môžete spoločnosti Google zabrániť zaznamenávať a spracúvať údaje zo súborov cookies (Google) týkajúcich sa používania vašej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj zabrániť spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google, ak si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača, ktorý je dostupný na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 1. Kontakt prostredníctvom e-mailovej adresy

Na našej webovej stránke nájdete informáciu, že nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: 90years@raben-group.com. Údaje odoslané emailom sa budú spracúvať len na tie účely, na ktoré boli poskytnuté, a na takom relevantnom právnom základe, ktorý slúži na dosiahnutie oprávnených záujmov prevádzkovateľa, t. j. odoslanie odpovede na prijatú správu. V prípadoch, keď sú údaje poskytované na účely, ktoré nesúvisia s 90. výročím založenia skupiny Raben Group, vaše osobné údaje sa spracujú v súlade so zásadami ochrany osobných údajov skupiny Raben Group, ktorej bol e-mail zaslaný a ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré správa obsahuje. Zásady ochrany osobných údajov všetkých spoločností skupiny Raben Group sú dostupné na webovej stránke www.raben-group.com.

Ak nám chcete napísať e-mail, vezmite na vedomie, že nezašifrované e-maily odosielané cez internet nie sú primerane chránené proti neoprávnenému prístupu tretích strán.

 1. Používanie zásuvných modulov sociálnych sietí

Na webovej stránke www.raben90years.com používame zásuvné moduly („plug-iny“) sociálnych sietí Facebook, Instagram a LinkedIn. Zásuvné moduly sú označené logom týchto portálov. Ak otvoríte webovú stránku, ktorá obsahuje zásuvný modul, váš prehliadač sa automaticky pripojí priamo k serverom sociálnej siete.

Viac informácií o spracúvaní vašich osobných údajov spoločnosťami Facebook a Instagram nájdete v ustanoveniach zásad ochrany osobných údajoch spoločnosti Facebook http://www.facebook.com/about/privacy/.

Informácie o spracúvaní vašich údajov spoločnosťou LinkedIn nájdete na odkaze https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

 1. Fotografie

Fotografie a ikony, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke, sú majetkom spoločnosti Raben Group alebo pochádzajú z fotobánk, napr. Fotolia, Freepik, Adobe Stock. Boli urobené počas fotení zakúpených agentúrami ako obsah stránky.

IV.2. Spracúvanie osobných údajov osôb navštevujúcich fanúšikovskú stránku spoločnosti Raben Group

 1. Facebook
  Spoločnosti RMS a Facebook sú spoločnými prevádzkovateľmi údajov používateľov, ktorí označili, že sa im páči fanúšikovská stránka skupiny Raben Group dostupná na odkazehttps://www.facebook.com/RabenGroupOfficial/.:
  Spoločnosť Facebook ako vlastník značky Instagram spoločne prevádzkuje údaje osôb, ktoré sledujú fanúšikovskú stránku skupiny Raben Group na Instagrame na tejto adrese: https://www.instagram.com/raben_group/?hl=pl.
 2. LinkedIn
  Spoločnosti RMS a LinkedIn sú spoločnými prevádzkovateľmi údajov používateľov, ktorí sledujú fanúšikovskú stránku skupiny Raben Group na odkaze: https://pl.linkedin.com/company/the-raben-group/.
 3. Rozsah a spôsob spracúvania údajov
  Na základe uvedeného môže skupina RMS ako správca fanúšikovskej stránky/kanálu získavať anonymné štatistické údaje o osobách navštevujúcich ich webové stránky. Tieto údaje sa získavajú pomocou súborov cookies, ktoré všetky obsahujú jedinečný kód používateľa (ukladá ich správca portálu na harddisk počítača používateľov navštevujúcich fanúšikovskú stránku alebo akýkoľvek iný dátový nosič týchto používateľov). Kód používateľa, ktorý je možné prepojiť s údajmi o pripojení používateľov zaregistrovaných na konkrétnom portáli, sa prevezme a spracuje po otvorení fanúšikovskej stránky/kanála. Aj keď ide o anonymné údaje, spoločnosť RMS môže požiadať správcu portálu o ich spracúvanie, pokiaľ ide o:
 • demografické údaje (vrátane trendov týkajúcich sa veku, pohlavia, rodinného stavu a zamestnania),
 • informácie týkajúce sa životného štýlu a záujmov,
 • geografické údaje, ktoré umožňujú určiť, do ktorej oblasti sa majú nasmerovať špeciálne reklamné akcie alebo v ktorých sa majú organizovať podujatia a ako by sa dali informačné ponuky čo najlepšie zacieliť.

  V prípade spoločnosti LinkedIn štatistika o návštevníkoch stránky môže zahŕňať predovšetkým:
 • polohu používateľa,
 • funkciu/druh pracovného zaradenia,
 • veľkosť spoločnosti, v ktorej je používateľ zamestnaný,
 • odvetvie, v ktorom používatelia pôsobia.

  Zároveň sa môžu údaje osôb, ktoré označili fanúšikovskú stránku/kanál za stránku/kanál, ktoré sa im páčia, spracúvať v neanonymizovanej forme v prípade:
 • komunikácie so skupinou Raben Group cez konkrétny portál (táto možnosť sa nevzťahuje na portál LinkedIn),
 • komentovania príspevkov uverejnených na fanúšikovskej stránke/kanáli,
 • účasť na rôznych reklamných kampaniach, súťažiach – v tomto prípade sa spracúvanie údajov vykonáva len na základe výslovného súhlasu používateľa (táto možnosť sa nevzťahuje na portál LinkedIn).

Údaje osôb, ktoré označili fanúšikovskú stránku/kanál skupiny Raben Group za stránku/kanál, ktoré sa im páčia, nebudú za žiadnych okolností použité na iný účel ako ten, na ktorý boli odoslané. Ich spracúvanie sa bude vykonávať výhradne na konkrétnom portáli a v súlade so všeobecnými podmienkami používania portálu.

Chceme, aby naša fanúšikovská stránka bola miestom, kde sa vymieňajú názory a skúsenosti a kde používatelia budú môcť navzájom komunikovať a kde sa zároveň budú dodržiavať zásady osobnej kultúry a vzájomného rešpektu. Preto vás žiadame o dodržiavanie týchto pravidiel:

 • netolerujeme nenávistný prejav ani rasistický, homofóbny, sexistický, pornografický, vulgárny obsah či obsah, ktorý uráža iné náboženstvá, vierovyznania alebo národy,
 • netolerujem porušovanie zákona, konanie, ktoré je v rozpore s platnými zákonmi, porušovanie práv tretích strán vrátane autorského práva a práv duševného vlastníctva,
 • venujte dôkladnú pozornosť informáciám v komentároch pod príspevkami,
 • fanúšikovská stránka je verejné miesto, preto poskytovanie údajov používateľov, ako je číslo PESEL, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo alebo prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo), môže mať negatívne následky pre toho používateľa, ktorý uvedené údaje poskytne.

  Vyhradzujeme si právo vymazať alebo skryť príspevky, ktoré porušujú uvedené pravidlá.
   

V. Právne dôvody spracúvania osobných údajov cez webovú stránku a fanúšikovské stránky na sociálnych sieťach

 1. Spracúvanie osobných údajov osôb, ktoré navštevujú webovú stránku www.raben90years.com prevádzkovanú skupinou Raben Group alebo ktoré uverejňujú obsah na fanúšikovskej stránke skupiny Raben Group na sociálnych sieťach, je založené na odlišných právnych dôvodoch v závislosti od kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, a od účelu spracúvania.
 2. Osobné údaje návštevníkov webovej stránky www.raben90years.com spracúvame na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa údajov.
 3. Údaje osôb, ktoré nám zaslali otázku na e-mailovú adresu: 90years@raben-group.com sa spracúvajú s cieľom sledovať oprávnený záujem prevádzkovateľa údajov, t. j. odoslanie odpovede na správu.
 4. Údaje osôb, ktoré navštevujú našu fanúšikovskú stránku, sa spracúvajú v súlade s pravidlami používania portálu na základe súhlasu používateľa.
 5. V prípade reklamných kampaní na sociálnych sieťach, ktoré pozostávajú zo zaslania fotografie o konkrétnom predmete používateľom, súhlas so spracúvaním osobných údajov vo forme snímky zachytenej na fotografii, mena, priezviska a poštovej adresy pre prípad výhry (na účely jej doručenia) poskytne používateľ poskytnutím/zverejnením tejto fotografie a poskytnutím uvedených údajov. V prípade odoslania fotografie, na ktorej je znázornená snímka tretích strán, používateľ zároveň potvrdzuje, že má právo na použitie, vrátane poskytnutia snímky týchto osôb.
 6. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov osôb, ktoré spoločnosť Raben Group kontaktujú prostredníctvom webovej stránky www.raben90years.com na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto dokumente, je uvedený v zásadách ochrany osobných údajov jednotlivých spoločností skupiny Raben Group, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.raben-group.com.

VI. Doba spracúvania osobných údajov získaných cez webovú stránku a fanúšikovské stránky na sociálnych sieťach

Doba, počas ktorej môžeme spracúvať osobné údaje, závisí od právnych dôvodov, ktoré vytvárajú právny predpoklad pre spracúvanie osobných údajov. Preto vezmite na vedomie, že ak spracujeme osobné údaje na základe:

 • súhlasu, doba spracúvania trvá, kým dotknutá osoba neodvolá súhlas alebo nedôjde k ukončeniu účelu spracúvania,
 • oprávneného záujmu prevádzkovateľa údajov, doba spracúvania trvá, kým existuje vyššie uvedený záujem (napríklad poskytnutie odpovede na otázku a možná doba premlčania občianskoprávnych nárokov) alebo kým dotknutá osoba nevznesie námietky proti ďalšiemu takémuto spracúvaniu, a to za predpokladu, že je takáto námietka v súlade so zákonom.

VII. Príjemcovia spracúvaných údajov prostredníctvom webovej stránky a fanúšikovských stránok na sociálnych sieťach a prenos údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Vaše osobné údaje prenesieme na iné subjekty na základe požiadaviek zákona alebo v súvislosti so sledovaním účelu, na ktorý nám boli poskytnuté. Zároveň vyhlasujeme, že využívame výhradne služby overených subjektov, ktorí zaručujú bezpečnosť vašich údajov. Zmluvy, na základe ktorých zverujeme spracúvanie osobných údajov, obsahujú ustanovenia o nami požadovaných ochranných opatreniach, ktoré zaisťujú dôvernosť, integritu a dostupnosť prenášaných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme preniesť na iné spoločnosti alebo iných spoľahlivých obchodných partnerov, ktorí poskytujú služby v našom mene, napríklad na účely poskytovania technickej podpory, na posúdenie vhodnosti webových stránok na marketingové účely alebo iné typy poskytovaných služieb. Vaše osobné údaje prenesieme na tieto subjekty a tretie strany len v tom prípade, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli údaje získané.

V súvislosti s vyššie uvedeným vyhlasujeme, že príjemcami osobných údajov, ktoré spracúvame ako prevádzkovateľ údajov, môžu byť:

 • subjekty poskytujúce hostingové služby,
 • subdodávatelia, ktorí zabezpečujú služby súvisiace s poskytovaním softvéru, údržbou softvéru alebo hardvéru, ktorý používame, ako aj poskytovatelia služieb, ktoré využívame,
 • subjekty poskytujúce služby v oblasti dotazníkových prieskumov,
 • audítori,
 • orgány činné v trestnom konaní, regulačné orgány a iné orgány verejnej správy.

Vaše osobné údaje sa môžu takisto preniesť na prevádzkovateľov údajov so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Krajiny mimo EHP nemusia poskytovať takú istú ochranu osobných údajov ako krajiny EHP. Predtým ako  vaše osobné údaje prenesieme mimo EHP, urobíme všetko pre to, aby tento prenos nemal za následok pokles úrovne ochrany zaručenej platnými právnymi predpismi v krajinách EHP. V prípade prenosu vašich osobných údajov mimo EHP sa bude tento prenos vykonávať podľa štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov prijatých Európskou komisiou.

VIII. Práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré si môžu uplatniť používatelia webových stránok a fanúšikovských stránok na sociálnych sieťach

Fyzické osoby majú osobitné práva týkajúce sa ich osobných údajov a my, ako prevádzkovateľ údajov, sú zodpovedné za dodržiavanie týchto práv v súlade s platnými zákonmi. V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek týkajúcich sa rozsahu a uplatneniu práv, ako aj s cieľom uplatnenia konkrétneho práva v oblasti ochrany osobných údajov kontaktujte našu zodpovednú osobu. Po úspešnom overení totožnosti osoby, ktorá žiada o vykonanie konkrétnej akcie, si vyhradzujeme právo uplatniť nasledujúce práva.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním údajov, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu,
 • právo na prístup k vašim osobným údajom,
 • právo na opravu vašich osobných údajov,
 • právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
 • právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodu vašej osobitnej situácie – v prípadoch, keď vaše údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu,
 • právo na prenosnosť vašich osobných údajov, t. j. právo na získanie vašich osobných údajov od nás v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete poslať inému prevádzkovateľovi údajov alebo nás môžete požiadať, aby sme vaše údaje preniesli na iného prevádzkovateľa údajov vo vašom mene. Urobíme to však iba v prípade, že je takýto prenos technicky možný. Máte právo na prenosnosť osobných údajov, avšak iba tých, ktoré spracúvame na základe zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, alebo na základe vášho súhlasu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu zodpovednému za ochranu osobných údajov, t. j. predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

IX. Zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov

Zaviazali sme sa pravidelne prehodnocovať tieto zásady ochrany osobných údajov a meniť ich, ak je to potrebné alebo žiaduce z dôvodu: nových právnych predpisov, nových pokynov orgánov zodpovedných za dohľad nad procesmi ochrany osobných údajov alebo z dôvodu osvedčených postupov uplatňovaných v oblasti osobných údajov.