Hlasovanie o offsetovom projekte

Je čas na zmenu! Aj vy môžete ovplyvniť životné prostredie. Pri príležitosti nášho 90. výročia obdarujeme nie len nás všetkých, ale aj budúce generácie. Chceme podporiť jednu z 3 ekologických iniciatív. Ktorú? Výber je na vás! Čoskoro zistíte, z ktorých 3 projektov si môžete vybrať, a za jeden z nich budete môcť hlasovať. Ten, ktorý získa najviac hlasov, získa od Raben Group grant na realizáciu.

Spoločne urobíme niečo dobré pre životné prostredie aj pre budúce generácie, aby sme si všetci mohli užívať čisté ovzdušie ďalších 90 rokov…

HLASUJ! 1.09

Road Map – budúcnosť bez emisií

V súvislosti s rozvojom a zvyšovaním dynamiky zapojenia skupiny Raben Group do problematiky otázok životného prostredia sme sa rozhodli, že všetky aktivity a riešenia, ktoré realizujeme na podporu ochrany prírody a životného prostredia, sa budú realizovať pod sloganom „Eco2way“.

Nízkoemisný vozový park

Analyzujeme náš dopad na prírodné prostredie. Každý rok si stanovujeme ambicióznejšie ciele. Investujeme tiež do moderného vozového parku, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu.

Ekologické budovy

Skupina Raben Group disponuje skladovou plochou viac ako 1 200 000 m2. Máme viac ako 150 dep po celej Európe. Každý rok otvárame nové pobočky. Všetky sú spravidla vybavené lepšie ako podobné budovy postavené developerom.

Neutralizujeme emisie

Prostredníctvom programu „e-faktúra = vyššia kultúra“ nabádame našich zákazníkov k ekologickému správaniu tým, že im ponúkame možnosť používať e-faktúry, ktoré šetria čas, chránia životné prostredie a eliminujú riziko straty dokumentu. Za každý súhlas s prijímaním elektronických faktúr skupina Raben Group zasadí menom zákazníka jeden strom. Skupina vysádza stromy od roku 2014. V rámci kampane bolo doteraz vysadených spolu takmer 16 000 stromčekov.