Neutralizujeme emisie

Prostredníctvom programu „e-faktúra = vyššia kultúra“ nabádame našich zákazníkov k ekologickému správaniu tým, že im ponúkame možnosť používať e-faktúry, ktoré šetria čas, chránia životné prostredie a eliminujú riziko straty dokumentu. Za každý súhlas s prijímaním elektronických faktúr skupina Raben Group zasadí menom zákazníka jeden strom. Skupina vysádza stromy od roku 2014. V rámci kampane bolo doteraz vysadených spolu takmer 16 000 stromčekov.

Za účelom ochrany životného prostredia postupne odstraňujeme papier z našich procesov v rámci projektu „bez papiera“, kde k odstúpeniu papierových prepravných dokumentov najskôr došlo v Poľsku a potom v ďalších krajinách skupiny. Väčšina dodávok v partnerských krajinách Raben sa tiež uskutočňuje bez papierových dokladov s využitím prenosného zariadenia.
Toto riešenie je plne funkčné a každý deň prenáša elektronické verzie dokumentov z dodávok zásielok z prepravných systémov v jednotlivých krajinách na portál track&trace pre zákazníkov, teda na myRaben.com.

V roku 2019 podnikli skupina Raben Group a GS1 kroky zamerané na zvyšovanie povedomia a popularizáciu štandardizácie procesov, a to zavedením a propagáciou riešenia Order-2-Cash, ktoré spočíva v digitalizácii každej fázy logistického procesu. Cieľom riešenia Order-2-Cash je vyradiť z procesov tradičné papierové dokumenty a prejsť na elektronickú výmenu údajov (EDI).

Order-2-Cash (O2C) je riešenie, ktoré využíva množstvo globálnych noriem GS1 na zefektívnenie fyzického toku tovaru a sprievodných informácií – od elektronického zadania objednávky, avíza o doručení a POD, až po automatické platby. Riešenie sa skladá z dvoch kľúčových prvkov: logistický štítok GS1 a správ EDI. Elektronická výmena dát je výmena dokumentov vo forme štandardných elektronických správ priamo medzi počítačovými systémami obchodných partnerov. Štandardné elektronické dokumenty poskytujú štandardizovanú a automatizovanú výmenu informácií potrebných napríklad pre procesy objednávania a dodania, a umožňujú priame spojenie medzi tokom tovaru a súvisiacim informačným tokom.

Inovatívne riešenie O2C ponúka množstvo procesných a ekonomických výhod. Digitalizácia každej fázy procesu od objednávky po platbu je zárukou rýchlejšieho uskutočnenia objednávky a vyššej kvality, napr. prostredníctvom efektívneho a rýchleho procesu prijímania tovaru alebo eliminácie ručného zadávania údajov, čo znižuje rizikovosť chýb počas dodávok. Order-2-Cash tiež šetrí čas a znižuje náklady spojené so spracovaním papierových faktúr.“