Road Map – budúcnosť bez emisií

V súvislosti s rozvojom a zvyšovaním dynamiky zapojenia skupiny Raben Group do problematiky otázok životného prostredia sme sa rozhodli, že všetky aktivity a riešenia, ktoré realizujeme na podporu ochrany prírody a životného prostredia, sa budú realizovať pod sloganom „Eco2way“.

Na konci roka 2019 sa skupina Raben Group rozhodla oficiálne podporiť snahu o uhlíkovú neutralitu. Za týmto účelom sme okrem iného vypracovali päťročný plán na zníženie našej uhlíkovej stopy v súvislosti s bodom 2 a na neutralizáciu emisií s odkazom na bod 1, ktorému sa v súčasnosti nemôžeme vyhnúť (napr. z dôvodu technologických obmedzení).

Prvé kroky, ktoré sme podnikli už v roku 2019, boli: komplexný výpočet uhlíkovej stopy v spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou a zahájenie rokovaní o dodávkach energie so zárukou pôvodu z obnoviteľných zdrojov energie pre rok 2020. Okrem toho sme tiež podpísali prvé zmluvy o dodávkach zelenej energie v roku 2021. Ďalšími krokmi bude vývoj a zavedenie obsiahleho nástroja na výpočet emisií CO2 na zásielku. Vďaka tomu budeme v systéme myRaben.com našich zákazníkov informovať o množstve emisií generovaných počas prepravy ich zásielok.

Ďalej plánujeme poskytnúť našim protistranám možnosť automaticky neutralizovať tieto emisie zapojením sa do vybraných offsetových projektov. Pracujeme tiež na zvýšení efektivity pri plánovaní logistiky „poslednej míle“ – zavádzame nástroje, ktoré nám umožnia lepšie organizovať tieto procesy a súčasne nám pomôžu znížiť emisie. Okrem práce na nástrojoch investujeme tiež do vozového parku. Najefektívnejším palivom v cestnej preprave je stále motorová nafta, preto sa snažíme, aby bol náš vozový park moderný a spĺňal najvyššie možné ekologické normy. Okrem toho testujeme alternatívne pohony a v nasledujúcich rokoch plánujeme začleniť do nášho vozového parku elektrické vozidlá.

Podporujeme tiež správu uzavretého obehu znížením množstva jednorazového alebo nerecyklovateľného odpadu. A čo viac, zameriavame sa na budovanie povedomia a vzdelávanie s osobitným dôrazom na našich zamestnancov, zákazníkov a kľúčových dodávateľov.