Nízkoemisný vozový park

Analyzujeme náš dopad na prírodné prostredie. Každý rok si stanovujeme ambicióznejšie ciele. Investujeme tiež do moderného vozového parku, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu.

Starostlivosť o životné prostredie je súčasťou stratégie skupiny Raben Group, a preto vytvárane množstvo inovácií, ktoré v posledných rokoch zavádzame v preprave. Umožňujú znižovať emisie častíc a CO2 do atmosféry na jednu paletu prepravovaného tovaru prostredníctvom optimalizovaného využitia ložného priestoru a následne znižovať počet vykonaných prepráv a nákladných vozidiel na cestách.

  • Od roku 2016 testujeme vozidlá na plynový pohon – a to na krátkych trasách aj v diaľkovej preprave. Výsledkom bolo, že v Nemecku bol náš vozový park vybavený štyrmi nákladnými ťahačmi LNG a od roku 2018 v Poľsku pravidelne jazdí 8 nákladných vozidiel na CNG. Jedná sa o stredne ťažké vozidlá (približne 10 paliet), ktoré doručujú vnútroštátne zásielky v okruhu 150 km od depa.
  • Prvá vec, ktorú by sme mali uviesť, sú dvojpodlažné prívesy. Raben Group do nich investuje už niekoľko rokov a do konca roku 2019 disponovala takmer 600 jednotkami. Umožňujú zvýšiť užitočné zaťaženie štandardného návesu z 30 paliet na 60 (sú stohované na seba), avšak takéto riešenie vyžaduje tiež náležitú spoluprácu a odhodlanie na strane zákazníkov poriadne prípraviť palety na prepravu. Napriek tomu vykonávame procesy, pri ktorých sa užitočné zaťaženie zvýši na približne 140 %, čo znamená o 20 % menej emisií na jednu paletu s tovarom. V priemere sa v roku 2019 na trasách medzi terminálmi skupiny Raben Group zvýšilo užitočné zaťaženie na úroveň 124 % (nárast o 2 % v porovnaní s rokom 2018).
  • Raben tiež pravidelne zvyšuje podiel kontajnerov s výmennou nadstavbou BDF a postupne nahrádza tradičné veľké návesy. Výmenné nadstavby je možné prirovnať k takzvanému cestnému vlaku, to znamená ťahač s dvoma menšími prívesmi, na ktorých sú tieto kontajnery umiestnené. To zvyšuje flexibilitu prepravy a umožňuje prepravu viacerých paliet naraz: príves má 33 paletových miest a jeden kontajner BDF ich má celkom 36 – tiež dvojpodlažný – takže súprava môže prepraviť až 72 paliet v rámci jednej prepravy. Toto riešenie poskytuje nielen nižší emisný faktor na jednu paletu, pretože sa na ceste nachádza jedno vozidlo namiesto štyroch, ale tiež pomáha znižovať počet prázdnych jázd. Napríklad: jeden kontajner je odpojený a ponechaný na vyloženie v bode A a druhý, naplnený, je presunutý ďalej do bodu B. Vďaka tomu sa môžeme vyhnúť poloprázdnym štandardným návesom a ušetríte čas na vykládke a nakládke.
  • V krajinách, kde to umožňuje zákon (napríklad v Českej republike, Holandsku a Nemecku), používa skupina Raben Group cestný vlak aj vo verzii „Jumbo“, známej tiež ako LHV. Skladá sa z veľkého ťahača, ktorý za sebou ťahá dve výmenné kontajnerové nadstavby a tradičný dvojpodlažný náves. Užitočné zaťaženie takéhoto vozidla sa zvyšuje až na 102 EUR-paliet. Ide o skutočne úsporné riešenie pre pravidelné trasy – napríklad na jednej trase v Českej republike umožňuje zníženie emisií CO2 o 200 ton ročne.
  • Ďalším významným vylepšením sú prívesy typu CityLiner, ktoré umožňujú naloženie 27 paliet. Vďaka len dvom osám a výslednej kapacite otáčania môžu bezproblémovo vchádzať do mestských oblastí s obmedzenou premávkou, ktoré sú dostupné len pre vozidlá s maximálnou priemernou nosnoťou do 15 paliet. Tu je tiež možné znížiť emisie na paletu tovaru, ako aj počet nákladných vozidiel pohybujúcich sa v mestských aglomeráciách.
  • Neustále tiež dbáme na to, aby náš vlastný vozový park zodpovedal najvyšším ekologickým štandardom.

Podiel dopravných prostriedkov s emisnou normou EURO 5 a EURO 6 predstavoval 60 % (medziročný nárast o viac ako 8 %) z celkového počtu vozidiel dostupných pre Raben v Poľsku. Už 100 % našich vlastných dopravných prostriedkov spĺňalo normu EURO 6.

Spolu s našimi dodávateľmi sme si stanovili ambiciózny cieľ – do roku 2025 vyradiť v Poľsku z prevádzky vozidlá s emisnými normami nižšími ako EURO 5 a 6.

Motivujeme prepravcov, ktorí s nami spolupracujú, aby tieto ciele tiež nasledovali. Ponúkame im atraktívne programy prenájmu, aby v budúcnosti mohli prispieť k rozvoju nízkoemisného vozového parku skupiny Raben Group. Norma EURO je hlavným kritériom pre environmentálne hodnotenie našich subdodávateľov. Posúdeniu podlieha každá prepravnej spoločnosť poskytujúca služby v mene Raben Group.
Meriame tiež spotrebu paliva a emisie CO2.