Hlasovanie

Je čas na zmenu! Aj vy môžete ovplyvniť životné prostredie. Pri príležitosti nášho 90. výročia obdarujeme nie len nás všetkých, ale aj budúce generácie. Chceme podporiť jednu z 3 ekologických iniciatív. Ktorú? Je to na vás! Zelená budúcnosť je teraz vo vašich rukách! Hlasujte za jeden z 3 ekologických projektov. Ten, ktorý získa najviac hlasov, získa od skupiny Raben Group grant na realizáciu.

Spoločne urobíme niečo dobré pre životné prostredie aj pre budúce generácie, aby sme si všetci mohli užívať čisté ovzdušie ďalších 90 rokov…

Počas našej cesty Eco2Way organizovanej pri príležitosti nášho výročia sme navštívili viac ako 20 miest, ktoré sú ohrozené v dôsledku klimatických zmien. Teraz je čas konať! Spolu môžeme pomôcť aspoň jednému z týchto miest! Pozrite si naše projekty a hlasujte za lepšiu, zelenšiu budúcnosť.

PROJECT 1.

Diaľkovo ovládané vozidlo QYSEA FIFISH V6s je užitočný nástroj na skúmanie morského prostredia. Zariadenie sa bude používať na prieskum morského dna v rôznych častiach Talianska, počnúc Linguriou.

Dokáže spočítať organizmy nachádzajúce sa na morskom dne ako sú koraly, huby, riasy, ryby a kôrovce. Je to neničivá a ľahko reprodukovateľná technika. ROV umožňuje vizualizovať vplyv človeka, množstvo plastov, ako aj poškodenie morského dna spôsobené kotvami alebo sieťami. Dokáže tiež zachytávať morské organizmy, odoberať vzorky vody alebo sedimentov, vyniesť ich na povrch a analyzovať.

Správnym vybavením ROV je možné čistiť morské dno a zároveň vykonávať ďalšie činnosti, napríklad vizuálne sčítanie. Vďaka umelej inteligencii a strojovému učeniu je možné automaticky spracovať snímky a vypracovať presné správy.

Spolu so spoločnosťou Raben Sittam a organizáciou The Black Bag môžeme financovať a naprogramovať robota, ktorý postupne pomôže vyčistiť všetky talianske vodné plochy, počnúc plážou v Ligúrii.

Ďalšie informácie o situácii v talianskom mori (Boccadasse, Janov) nájdete v našom videu.

Zmeňte s nami budúcnosť talianskych pláží – hlasujte za ROV!

PROJECT 2.

Projekt sa zameriava na ochranu netopierov v lesoch v severnej časti Bádenska-Württemberska. Môžeme tu vybudovať 100 miest pre netopiere, každé s 2 búdkami. Do jednej búdky sa zmestí až 50 netopierov!

Celkovo môžeme ochrániť 10 000 netopierov a poskytnúť im domov.

Výsledkom tejto aktivity bude návrat druhov, ktoré sa stali vzácnymi. Okrem toho sa prirodzene zreguluje populácia hmyzu v lesoch.

Ďalšie informácie o ohrozených netopieroch nájdete v tomto videu.

Hlasujte a zachráňte netopiere!

PROJECT 3.

Za posledných 30 rokov prišla Česká republika o 10 miliónov a celá Európska únia až o 300 miliónov vtákov. Problematika ochrany vtáctva má preto medzinárodný rozmer. Vo všeobecnosti počet vtákov a bocianov klesá v dôsledku zranení (elektrina, doprava), otráv, pytliactva a lovu na ich migračných trasách. Najvýznamnejším problémom zostáva úbytok potravy kvôli chemizácii poľnohospodárskej krajiny a zániku alebo znečisteniu mokraďových biotopov.

Ochrana bociana bieleho znamená zachovanie mnohých ďalších druhov (rastlín, motýľov, hmyzu, jašteríc, žiab, iných druhov vtákov), a teda zaručuje zdravý ekosystém.

Lokalita: Dvůr Králové nad Labem – jedno z najobľúbenejších miest bocianov a ďalších vtáčích druhov v Čechách

Očakáva sa nárast populácie bociana bieleho, ako aj zvýšenie počtu hniezdisk a zastávok na migračných trasách z desiatok na stovky vtákov ročne. Samotný projekt pomôže aj ďalším druhom vtákov, ktoré sa tu môžu zastaviť a odpočinúť si a prispeje aj k ochrane flóry, keďže v tejto oblasti sa vyskytujú vzácne druhy orchideí. Viac informácií o situácii bocianov nájdete v našom videu:

Vybudujte s nami oázu pre bocianov – hlasujte teraz!


Road Map – budúcnosť bez emisií

V súvislosti s rozvojom a zvyšovaním dynamiky zapojenia skupiny Raben Group do problematiky otázok životného prostredia sme sa rozhodli, že všetky aktivity a riešenia, ktoré realizujeme na podporu ochrany prírody a životného prostredia, sa budú realizovať pod sloganom „Eco2way“.

Nízkoemisný vozový park

Analyzujeme náš dopad na prírodné prostredie. Každý rok si stanovujeme ambicióznejšie ciele. Investujeme tiež do moderného vozového parku, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu.

Ekologické budovy

Skupina Raben Group disponuje skladovou plochou viac ako 1 200 000 m2. Máme viac ako 150 dep po celej Európe. Každý rok otvárame nové pobočky. Všetky sú spravidla vybavené lepšie ako podobné budovy postavené developerom.

Neutralizujeme emisie

Prostredníctvom programu „e-faktúra = vyššia kultúra“ nabádame našich zákazníkov k ekologickému správaniu tým, že im ponúkame možnosť používať e-faktúry, ktoré šetria čas, chránia životné prostredie a eliminujú riziko straty dokumentu. Za každý súhlas s prijímaním elektronických faktúr skupina Raben Group zasadí menom zákazníka jeden strom. Skupina vysádza stromy od roku 2014. V rámci kampane bolo doteraz vysadených spolu takmer 16 000 stromčekov.