Privacy Policy

I. Ievads  

Personas datu aizsardzība un informācijas drošība vienmēr bijušas Raben Grupas prioritāte. Ņemot vērā, ka esam atbildīgā organizācija un apzināmies, ka informācijai ir īpaša vērtība, un tā ir resurss, kuram ir nepieciešama atbilstoša aizsardzība, mums ir svarīgi informēt jūs par jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi, jo īpaši ņemot vērā personas datu aizsardzības regulējumu, ieskaitot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (VDAR). Minētā iemesla dēļ šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija par personas datu apstrādes juridisko pamatojumu, šādu datu vākšanas un izmantošanas metodēm, kā arī datu subjektu tiesībām.

Šīs Privātuma politikas izpratnē Raben Grupas uzņēmumi ir uzņēmumi, kuru rekvizīti ir norādīti zemāk: 

 1. Raben Management Services Sp. z o.o., juridiskā adrese Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
 2. Raben Logistics Polska Sp. z o.o. juridiskā adrese Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
 3. Fresh Logistics Polska Sp. z o.o. juridiskā adrese Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
 4. Raben East Sp. z o.o. juridiskā adrese Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
 5. Raben Transport Sp. z o.o. juridiskā adrese Gądki, ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki;
 6. Raben Real Estate Poland Sp. z o.o. juridiskā adrese Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
 7. Raben Trans European Germany GmbH, Holländerstr. 11,  68219 Mannheim, Germany,
 8. Raben Group N.V., Vorstengrafdonk 81, 5342LW Oss, pasta adrese Postbus 201, 5340AE Oss, the Netherlands,
 9. Raben Netherlands B.V., Vorstengrafdonk 81, 5342LW Oss, pasta adrese Postbus 201, 5340AE Oss, the Netherlands,
 10. Raben Logistics Czech s.r.o., Komerční 535, Nupaky 251 01, Czechia,
 11. Raben Logistics Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 28, 903 01 Senec, Slovakia,
 12. Raben Trans European Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 31., Hungary,
 13. Raben Ukraine T.z.o.w., 150, Brovarska Street, Velyka Dymerka, Brovarsky district, Kyiv region, 07442, Ukraine,
 14. Raben Lietuva UAB, Liepkalnio 85B, LT-02120 Vilnius, Lithuania,
 15. Raben Latvia SIA, Garā iela 2, Dreiliņi, Stopiņu  nov., LV-2130, Latvia,
 16. Raben Eesti OU, Liivalao 11, Tallinn 11216, Estonia,
 17. Raben Logistics Romania S.l.r., Strada Ithaca, Nr. 200, Comuna Bolintin-Deal, Județul Giurgiu, Postal Code 087015, Romania,
 18. Raben SITTAM Srl, via Monzoro 100 – 20007 Cornaredo, Italy*
 19. Raben Logistics Bulgaria EOOD, 8 Tsar Kaloyan Str., 2nd floor, Sofia 1000, Bulgaria.

II. Datu pārzinis

Personas datu pārzinis un citas informācijas, kas ir ievākta, izmantojot tīmekļa vietni www.raben90years.com, pārzinis ir Raben Management Services sp.z.o.o. ar juridisko adresi Robakowo (62-023), ul. Zbożowa 1, (turpmāk tekstā – “RMS”), kas darbojas kā Kopīgo pakalpojumu centrs Raben Grupas uzņēmumiem, kas pārvalda mārketinga procesus, ieskaitot tīmekļa vietnes un uzņēmuma kontus sociālajos tīklos.

Saistībā ar tīmekļa vietnes www.raben90years.com darbību RMS arī koordinē personas datu, kas tika elektroniski nosūtīti uz adresi: 90years@raben-group.com, apstrādi. Gadījumā, ja uz norādīto adresi nosūtāt e-pastu par jautājumiem, kas nav saistīti ar Raben Grupas dibināšanas 90. gadadienas svinībām (piemēram, saistībā ar pasūtījumu apstrādi, sūdzībām, Raben Grupas biļeteni), jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar tā Raben Grupas uzņēmuma privātuma politiku, kuram ir adresēts pieprasījums, un kas ir ziņojuma saturā iekļauto personas datu pārzinis. Visu Raben Grupas uzņēmumu privātuma politikas jūs varat atrast vietnē www.raben-group.com.

III. Kontaktpunkts

Mēs esam iecēluši Datu aizsardzības inspektoru. Šī ir persona, ar kuru jūs varat sazināties visos jautājumos, kas attiecas uz personas datu apstrādi un ar datu apstrādi saistīto tiesību izmantošanu. Sazināšanās ar mūsu Datu aizsardzības inspektoru ir iespējama, rakstot uz e-pasta adresi gdpr@raben-group.com vai pa tālruni +48 517 91 373.

IV. Personu, kuras apmeklē tīmekļa vietni www.raben90years.com un Raben Grupas fanu lapu sociālajos tīklos, personas datu apstrādes apjoms, veidi un mērķi

Mēs vēlamies, lai mūsu izmantotās personas datu apstrādes metodes un juridiskais pamatojums, kā arī personas datu apstrādes mērķi būtu caurskatāmi. Lai mūsu skaidrojums par šiem jautājumiem būtu pēc iespējas skaidrāks, mēs iepazīstinām ar sekojošo personas datu apstrādes operāciju sarakstu, kas attiecas uz personām, kuras apmeklē tīmekļa vietni www.raben90years.com un Raben Grupas fanu lapu sociālajos tīklos.

Tajā pašā laikā mēs vēlamies apstiprināt, ka visos gadījumos, kad mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz pārziņa leģitīmajām interesēm, mēs cenšamies analizēt un līdzsvarot mūsu intereses un iespējamo ietekmi uz datu subjektu (pozitīvo un negatīvo), kā arī šīs personas tiesības. Mēs neapstrādājam personas datus, kad secinām, ka ietekme uz datu subjektu būs svarīgāka par mūsu interesēm, ja vien mums nav cita juridiskā iemesla, piemēram, mums ir atbilstoša piekrišana, vai datu apstrāde ir nepieciešama un atļauta saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem.

IV.1. Personu, kuras apmeklē tīmekļa vietni www.raben90years.com, personas datu apstrāde

 1. Vispārīgā informācija
  Fiziskās personas, kuras apmeklē tīmekļa vietni www.raben90years.com, pašas kontrolē personas datus, ko viņas mums sniedz, un mēs nodrošinām, ka informācijas par lietotājiem vākšana un izmantošana ir ierobežota līdz minimumam, kas ir nepieciešams, lai sniegtu šīm personām pakalpojumus paredzētajā līmenī.
 2. Žurnāldatnes
  Katru reizi, kad notiek piekļuve tīmekļa vietnei, mūsu sistēma automātiski ievāc datus un informāciju no datora sistēmas, kas atver lapu. Šādā gadījumā tiek iegūti šādi dati:
 • informācija par izmantotās pārlūkprogrammas veidu un versiju,
 • lietotāja operētājsistēma,
 • lietotāja IP adrese,
 • vietnes piekļuves datums un laiks,
 • tīmekļa vietnes, no kurām lietotāja sistēma pārcēlās uz mūsu tīmekļa vietni (tā saucamais novirzītājs),
 • tīmekļa vietnes, kurām lietotāja sistēma piekļuva, izmantojot mūsu tīmekļa vietni.

Dati tiek saglabāti arī mūsu sistēmas žurnāldatnēs. Šo datu ierakstīšana, kā arī  citu lietotāja personas datu ierakstīšana nenotiek. Dati nevar tikt izmantoti, lai identificētu konkrētu personu, jo IP adrese ir maskēta. Dati tiek reģistrēti un apstrādāti žurnāldatnēs, arī lai analizētu kļūdas, kā arī statistikas vajadzībām.

IP adreses pagaidu saglabāšana sistēmā ir nepieciešama, lai tīmekļa vietne būtu pieejama lietotāja datorā. Šajā nolūkā lietotāja IP adrese ir jāsaglabā visu sesijas laiku. Saglabāšana žurnāldatnēs ir paredzēta, lai nodrošinātu vietnes funkcionalitāti. Papildus tam dati tiek izmantoti arī, lai optimizētu tīmekļa vietni un nodrošinātu mūsu informācijas sistēmu drošību. Ņemot vērā iepriekšminēto, datu analīze mārketinga vajadzībām nenotiek.

 1. Sīkdatnes

Mēs varam ierobežotā daudzumā automātiski ievākt personas datus, izmantojot sīkdatnes, kas atrodas tīmekļa vietnē www.raben90years.com. Sīkdatne ir neliela datne, kas satur informācijas datus, kuri tiek ierakstīti un glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī, un ar kuru palīdzību notiek piekļuve tīmekļa vietnēm. Sīkdatnēs parasti ir norādīts tās vietnes nosaukums, no kuras tās ir cēlušās, to glabāšanas ilgums ierīcē un to unikālais numurs..

Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

 • tīmekļa vietnes pielāgošana lietotāju vēlmēm un tīmekļa vietņu izmantošanas optimizēšana;
 • statistikas veidošana, ar kuras palīdzību tiek noskaidrots, kādā veidā lietotāji izmanto interneta pakalpojumus, kas savukārt ļauj uzlabot to struktūru un saturu;

Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi: sesijas, pastāvīgās un trešo pušu sīkdatnes.

Sesijas sīkdatnes ir pagaidu datnes, kas tiek glabātas lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz brīdim, kad lietotājs iziet no sistēmas, atstāj vietni vai aizver tīmekļa pārlūkprogrammu, un tās tiek izmantotas, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija konkrētas tīmekļa vietnes ietvaros.

Pastāvīgās sīkdatnes tiek glabātas datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī tik ilgi, cik ir noteikts sīkdatnes parametros, vai līdz brīdim, kad lietotājs tās izdzēš, un tās tiek izmantotas, lai atcerētos lietotāja izvēlētos iestatījumus un personalizētu interfeisu.

Trešās puses sīkdatnes ļauj apkopot informāciju par to, kādā veidā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un nolūkā nodrošināt lietotājiem tādu reklāmas saturu, kas ir optimāli pielāgots viņu interesēm.

Personas dati, kas tiek savākti, izmantojot sīkdatnes, tiek šifrēti, lai novērstu nevēlamu un nepiederošu personu piekļuvi šiem datiem. To vākšanas vienīgais mērķis ir veikt konkrētas funkcijas lietotāja labā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka lielākajā daļā tīmekļa pārlūkprogrammu ir iestatījumi, kas ļauj pēc noklusējuma akceptēt sīkdatnes. Ja jūs nepiekrītat tam, ka jūsu darbība tīmekļa vietnē tiek pārraudzīta, jūs jebkurā brīdī varat atslēgt sīkdatņu izmantošanu tīmekļa pārlūkprogrammā. Turklāt jums ir tiesības un iespēja atlasīt tādus iestatījumus jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā, kas automātiski bloķēs sīkdatņu pakalpojumus.

Mūsu tīmekļa vietni www.raben90years.com ir iespējams izmantot, neizmantojot sīkdatnes, tomēr atsevišķos gadījumos pārlūkošanas laikā var parādīties zināmi vietnes funkcionalitātes ierobežojumi.

Detalizēta informācija par sīkdatņu atbalsta iespējām un metodēm ir pieejama interneta pārlūkprogrammu iestatījumos. 

Lai analizētu lietotāju uzvedību, mēs izmantojam Google Analytics — Google Inc.  (“Google”) tīmekļa analīzes un atskaišu programmatūru. Tomēr mēs esam pieprasījuši Google anonimizēt jūsu IP adresi, pirms analizēt lietotāju uzvedību tīmeklī. Mēs arī esam papildinājuši Google Analytics programmas kodu. Analītisko pakalpojumu ietvaros mēs varam ievākt arī tādu informāciju kā vietnes skatījumu statistika, saites, no kurām tika atvērta vietne, sadalījums pēc dzimuma un vecuma grupām utt..

Google Analytics izmanto jūsu datorā saglabātās sīkdatnes, lai analizētu, kā jūs izmantojat konkrētu tīmekļa vietni. Google Analytics izmantotās sīkdatnes var būt sesijas vai pastāvīgās datnes, kuru derīguma termiņš parasti beidzas ne ilgāk kā pēc diviem gadiem. Sīkdatņu apkopotā informācija par to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, parasti tiek nosūtīta uz Google serveriem ASV un tiek glabāta tur.

Ņemot vērā, ka mēs esam pieprasījuši anonimizēt IP adreses, jūsu IP adrese, pirms tā tiek nosūtīta uz Google serveri ASV, tiek saīsināta līdz ES dalībvalsts vai citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts apzīmējumam. Jūsu pilnā IP adrese var tikt nosūtīta uz Google serveri ASV un saīsināta tur tikai dažos ārkārtas gadījumos, kas ir ārpus mūsu kontroles. Pēc mūsu pieprasījuma Google izmantos iepriekšminēto informāciju, lai novērtētu, kā tiek izmantota mūsu tīmekļa vietne, izveidotu vietnes aktivitātes pārskatus un sniegtu mums citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta lietošanu. Jūsu IP adrese, ko Google Analytics saņem no jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas, nekādā veidā nav saistīta ar citiem Google datiem.

Mēs vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka lejupielādējot un instalējot īpašu pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams vietnē https://tools.google.com/dlpage/gaoptout , jūs varat liegt Google ierakstīt un apstrādāt datus no (Google) sīkdatnēm, kas attiecas uz jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu (ieskaitot jūsu IP adresi), kā arī liegt Google apstrādāt šos datus.

 1. Saziņa ar e-pasta starpniecību

Mūsu tīmekļa vietnē ir norādīts, ka jums ir iespēja sazināties ar mums, nosūtot mums e-pastu uz adresi: 90years@raben-group.com. Dati, kas nosūtīti e-pastā, tiks apstrādāti tikai tiem mērķiem, kādiem tie tika iesniegti, saskaņā ar attiecīgo juridisko pamatojumu, kas ir datu pārziņa leģitīmo interešu ievērošana, t.i. atbildēšana uz saņemto ziņojumu. Gadījumā, ja dati tiek iesniegti ar mērķi, kas nav saistīts ar Raben Grupas dibināšanas 90. gadadienu, jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar tā Raben Grupas uzņēmuma privātuma politiku, kuram ir adresēts pieprasījums, un kas ir ziņojuma saturā iekļauto personas datu pārzinis. Visu Raben Grupas uzņēmumu privātuma politikas jūs varat atrast vietnē www.raben-group.com..

Ja jūs vēlaties uzrakstīt mums e-pasta ziņojumu, lūdzu, ņemiet vērā, ka nešifrētie e-pasta ziņojumi, kas tiek sūtīti, izmantojot internetu, nav pilnībā aizsargāti pret trešo personu piekļuvi.

 1. Sociālo spraudņu izmantošana

Tīmekļa vietnē www.raben90years.com mēs izmantojam Facebook, Instagram un LinkedIn sociālo tīklu sociālos spraudņus (“Spraudņi”, jeb Plugins). Spraudņi ir atzīmēti ar portālu logotipiem. Ja jūs atverat lapu, kurā ir spraudnis, jūsu pārlūkprogramma automātiski izveidos savienojumu ar sociālā portāla serveriem.

Lai uzzinātu vairāk par jūsu personas datu apstrādi, ko veic Facebook un Instagram, lūdzu, izlasiet Facebook privātuma politikas nosacījumus htthttp://www.facebook.com/about/privacy/.

Informācijupar jūsu personas datu apstrādi, ko veic LinkedIn,var atrasthttps://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 1. Fotogrāfijas

Tīmekļa vietnē redzamās fotogrāfijas un ikonas ir Raben Grupas īpašums vai arī tās nāk no tādām fotogrāfiju bankām kā, piemēram, Fotolia, Freepick, Adobe Stock, vai arī tās ir iegādātas kā vietnes saturs no attiecīgajām aģentūrām.  

IV.2. Personu, kuras apmeklē Raben Grupas fanu lapu, datu apstrāde

 1. Facebook
  RMS un Facebook ir kopīgie datu pārziņi par to lietotāju personas datiem, kuri ir atzīmējuši ar “patīk” Raben Grupas fanu lapu, kas ir pieejama vietnē https://www.facebook.com/RabenGroupOfficial.
  Ņemot vērā, ka Facebook īpašumā ir arī Instagram zīmols, Facebook piedalās arī to cilvēku datu pārvaldībā, kuri seko Raben Grupas Instagram lapai, kas atrodas vietnē https://www.instagram.com/raben_group/?hl=pl
 2. LinkedIn
  RMS un LinkedIn ir kopīgie datu pārziņi par to lietotāju personas datiem, kuri seko Raben Grupas fanu lapai, kas ir pieejama vietnē  https://pl.linkedin.com/company/the-raben-group/
 3. Datu apstrādes apjoms un veids
  Ņemot vērā iepriekš minēto, RMS kā fanu lapas / kanāla Administrators var iegūt anonīmus statistikas datus par personām, kas apmeklē attiecīgo tīmekļa vietni. Šie dati tiek apkopoti, pateicoties sīkdatnēm. Katra sīkdatne satur unikālu lietotāja kodu (portāla administrators saglabā tās datora cietajā diskā vai jebkurā citā datu nesējā, kas pieder tām personām, kuras apmeklē fanu lapu). Lietotāja kods, ko var sasaistīt ar konkrētā portālā reģistrēto lietotāju savienojuma datiem, tiek lejupielādēts un apstrādāts, atverot fanu lapu / kanālu. Lai gan tie ir anonīmi dati, RMS var lūgt portāla administratoram tos apstrādāt saistībā ar šādiem aspektiem:
 • demogrāfiskie dati (ieskaitot tendences, kas saistītas ar vecumu, dzimumu, ģimenes stāvokli un profesionālo stāvokli),
 • informācija par dzīvesveidu un interesēm,
 • ģeogrāfiskie dati, kas ļauj noteikt, kur rīkot speciālās akcijas vai organizēt pasākumus, kā vislabāk atlasīt informācijas piedāvājuma mērķauditoriju.

  LinkedIn gadījumā vietnes apmeklētāju statistikā var būt iekļauta arī šāda informācija:
 • lietotāja atrašanās vieta,
 • ieņemamā amata funkcija/tips,
 • uzņēmuma, kurā lietotājs ir nodarbināts, lielums,
 • nozare, kurā lietotāji darbojas.

  Tajā pašā laikā to personu datus, kuras atzīmēja ar “patīk” fanu lapu / kanālu, var apstrādāt neanonimizētajā veidā šādos gadījumos:
 • Saziņa ar Raben Grupu, izmantojot konkrētu portālu (šī iespēja neattiecas uz LinkedIn portālu),
 • Fanu lapā / kanālā publicēto ziņu komentēšana,
 • Dalība dažādās reklāmas kampaņās, konkursos – šajā gadījumā apstrāde tiks veikta, pamatojoties uz Lietotāja nepārprotamo piekrišanu (šī iespēja neattiecas uz LinkedIn portālu).

To personu dati, kuras atzīmē ar “patīk” Raben Grupas fanu lapu / kanālu, nekādā gadījumā netiks izmantoti citiem mērķiem, izņemot tos, kuriem tie tika sniegti. Šādu datu apstrāde notiks tikai konkrētajā portālā saskaņā ar portāla izmantošanas vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Mēs vēlamies, lai mūsu fanu lapa būtu vieta, kur notiek viedokļu un pieredzes apmaiņa, kur Lietotāji varētu sazināties, vienlaikus saglabājot personiskās kultūras un savstarpējās cieņas principus. Tāpēc lūdzam ievērot šādus noteikumus:

 • Mēs aizliedzam naidu kurinošus izteikumus vai saturu, kuru pamatā ir rasisms, homofobija,  seksisms, pornogrāfija, vai vulgāru saturu, kas aizskar citas reliģijas, uzskatus vai nācijas.
 • Mēs aizliedzam normatīvo aktu pārkāpumus, jebkādu rīcību, kas pārkāpj piemērojamos normatīvos aktus, trešo pušu tiesību, ieskaitot autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības, pārkāpumus.
 • Lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību informācijai, kas tiek publicēta komentāros pie ziņām.
 • Fanu lapa ir publiska vieta, tāpēc gadījumos, kad Lietotājs sniedz tādus datus kā, piemēram, personas kods, ID kartes numurs, tālruņa numurs vai autorizācijas dati (lietotāja vārds, parole), Lietotājam, kurš publicē šāda veida informāciju, var rasties negatīvas sekas,

  Mums ir tiesības dzēst vai slēpt ierakstus, kas pārkāpj minētos noteikumus.
   

V. Personas datu apstrādes, kas notiek, izmantojot tīmekļa vietni un fanu lapas sociālajos tīklos, juridiskais pamatojums

 1. Gadījumos, kad personas apmeklē Raben Grupas tīmekļa vietni www.raben90years.com vai publicē saturu Raben Grupas fanu lapā sociālajos tīklos, tad šādu personu personas datu apstrāde tiek veikta ar atšķirīgo juridisko pamatojumu atkarībā no personas datu kategorijas, kas tiek apstrādāta, un apstrādes mērķa.
 2. Tīmekļa vietnes www.raben90years.com apmeklētāju personas datus mēs apstrādājam, pamatojoties uz datu pārziņa leģitīmajām interesēm.
 3. Personu, kuras nosūta mums pieprasījumu uz e-pasta adresi: 90years@raben-group.com personas dati tiek apstrādāti ar mērķi ievērot datu pārziņa leģitīmās intereses, t.i. Atbildēšana uz saņemto ziņojumu.
 4. Personu, kuras apmeklē mūsu fanu lapu, personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar portāla izmantošanas noteikumiem, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu.
 5. Gadījumā, ja sociālajos tīklos norisinās reklāmas kampaņas, kuru ietvaros Lietotājs nosūta fotogrāfiju par konkrētu tēmu, Lietotājs dod piekrišanu savu personas datu, kas sastāv no attēla, kas attēlots uz fotogrāfijas, kā arī vārda, uzvārda un pasta adreses gadījumā, ja Lietotājs tiek apbalvots (pasta adrese ir nepieciešama balvas nosūtīšanai), apstrādei, sniedzot/daloties ar šo fotoattēlu un sniedzot norādītos datus. Nosūtot fotogrāfiju, kurā redzams arī trešo personu attēls, Lietotājs vienlaikus apstiprina, ka viņam ir tiesības izmantot šo personu attēlu, kā arī dalīties ar to.
 6. To personu, kuras sazinās ar Raben Grupu, izmantojot tīmekļa vietni www.raben90years.com,  ar mērķiem, kas atšķiras no šeit aprakstītajiem, personas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir norādīts konkrētu Raben Grupas uzņēmumu privātuma politikās, kas ir pieejamas tīmekļa vietnē www.raben-group.com

VI. Tīmekļa vietnē un sociālo tiklu fanu lapās apstrādāto personas datu apstrādes periods

Periods, kura laikā mēs varam apstrādāt personas datus, ir atkarīgs no normatīvajos aktos noteiktā pamatojuma, kas veido juridisku pamatu personas datu apstrādei. Līdz ar to, lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz:

 • piekrišanu, apstrādes laiks ilgst līdz brīdim, kad datu subjekts atsauc piekrišanu, vai kad apstrādes mērķis tiek izpildīts;
 • datu pārziņa leģitīmajām interesēm, apstrādes periods ilgst līdz brīdim, kad beidzas iepriekš minētās intereses (piemēram, atbildes sniegšana uz jautājumu un iespējamais civiltiesiskās prasības noilguma termiņš), vai līdz brīdim, kad datu subjekts iebilst pret turpmāku šādu apstrādi – situācijās, kad šāds iebildums ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

VII. Tīmekļa vietnē un sociālo tiklu fanu lapās apstrādāto personas datu saņēmēji un datu nosūtīšana ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas

Mēs nosūtām jūsu personas datus citām personām, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām vai nolūkā sasniegt tos mērķus, kuriem šie dati tika sniegti mums. Tajā pašā laikā mēs paziņojam, ka mēs izmantojam tikai tādu pārbaudīto uzņēmumu pakalpojumus, kas garantē jūsu datu drošību. Līgumos, saskaņā ar kuriem mēs uzticam personas datu apstrādi, ir iekļauti noteikumi par mūsu pieprasītajiem aizsardzības pasākumiem, nodrošinot nosūtīto datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

Mēs varam nosūtīt jūsu personas datus uzņēmumiem vai citiem uzticamiem sadarbības partneriem, kuri sniedz pakalpojumus mūsu vārdā, piemēram, lai nodrošinātu tehnisko atbalstu, lai novērtētu tīmekļa vietnes piemērotību mārketinga mērķiem vai cita veida pakalpojumu sniegšanai. Jūsu personas dati tiek nosūtīti šīm vienībām un citām trešajām pusēm, tikai ja tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kuram dati tika ievākti.

Saistībā ar augstākminēto mēs norādām, ka personas datu, ko mēs apstrādājam kā datu pārzinis, saņēmēji var būt:

 • uzņēmumi, kas sniedz informācijas izvietošanas tīmeklī pakalpojumus,
 • apakšuzņēmēji, kas sniedz programmatūras nodrošināšanas pakalpojumus, mūsu izmantotās programmatūras un iekārtu uzturēšanas pakalpojumus, kā arī mūsu izmantoto pakalpojumu sniedzēji,
 • uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus aptauju jomā,
 • revidenti,
 • tiesībsargājošās iestādes, pārvaldes iestādes un citas valsts administrācijas iestādes.

Jūsu personas dati var tikt nodoti arī datu apstrādātājiem, kas ir dibināti ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ).

Valstis ārpus EEZ var nepiedāvāt tādu pašu personas datu aizsardzības līmeni kā EEZ valstis. Pirms jūsu personas datu nosūtīšanas ārpus EEZ mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šāda pārsūtīšana nemazinās aizsardzības līmeni, kas garantēts saskaņā ar EEZ valstīs spēkā esošajiem noteikumiem. Gadījumā, ja jūsu personas dati tiek nosūtīti ārpus EEZ, šāda nosūtīšana notiks saskaņā ar standarta datu aizsardzības noteikumiem, ko pieņēmusi Eiropas Komisija.

VIII. Tiesības, kas ir saistītas ar personas datu apstrādi, un kuras tīmekļa vietnes un sociālo tīklu fanu lapu lietotāji var izmantot

Fiziskajām personām ir īpašas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem, un mēs kā datu pārzinis esam atbildīgi par šo tiesību īstenošanu saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja jums rodas jautājumi vai pieprasījumi saistībā ar tiesību darbības jomu un to īstenošanu, vai arī jums ir mērķis realizēt konkrētas tiesības personas datu aizsardzības jomā, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru. Mēs paturam tiesības realizēt šādas tiesības pēc veiksmīgas tās personas, kura piesakās konkrētas darbības veikšanai, identitātes pārbaudes.

Jums ir šādas tiesības, kas saistītas ar personas datu apstrādi:

 • tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu datu apstrādei, ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu,
 • tiesības piekļūt saviem personas datiem,
 • tiesības labot savus personas datus,
 • tiesības pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu;
 • tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi,
 • tiesības iebilst pret jūsu datu apstrādi jūsu īpašās situācijas dēļ – gadījumos, kad mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm,
 • tiesības uz jūsu personas datu pārnesamību, t.i., tiesības saņemt jūsu personas datus no mums strukturētā, parasti lietotā mašīnlasāmā formātā. Šos datus jūs varat nosūtīt citam datu pārzinim vai pieprasīt mums pārsūtīt jūsu datus citam pārzinim jūsu vārdā. Tomēr mēs to darīsim tikai tad, ja šāda nosūtīšana būs tehniski iespējama. Jums ir tiesības uz personas datu pārnesamību tikai attiecībā uz datiem, kurus mēs apstrādājam, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar jums, vai pamatojoties uz jūsu piekrišanu;
 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību, t.i., datu valsts inspekcija.

IX. Privātuma politikas izmaiņas

Mēs esam apņēmušies regulāri pārskatīt šo Privātuma politiku un grozīt to, ja tas būs nepieciešams vai vēlams, ņemot vērā jaunus normatīvo aktu noteikumus, jaunas pamatnostādnes no iestādēm, kas ir atbildīgas par personas datu aizsardzības procesu uzraudzību, labāko praksi, ko piemēro personas datu aizsardzības jomā.