Kelionės planas – 0 emisijos ateitis

Atsižvelgiant į Raben Group įsitraukimo į aplinkosaugos plėtrą ir dinamikos didinimą, nusprendėme, kad visos veiklos ir sprendimai, kuriuos įgyvendiname remdami natūralią aplinką, turėtų būti įgyvendinami vadovaujantis šūkiu „Eco2Way”

2019 m. pabaigoje Raben Group nusprendė oficialiai remti anglies neutralumo siekį. Šiuo tikslu, kas be kita ko, sukūrėme penkerių metų planą kaip sumažinti savo anglies pėdsaką, susijusį su antru punktu, ir neutralizuoti jo išmetimą, atsižvelgiant į 1 punktą, kurio šiuo metu negalime išvengti (pvz. dėl technologinių apribojimų).

Pirmieji žingsniai, kurių ėmėmės jau 2019 m. buvo: išsamus išmetamo į aplinką anglies dioksido apskaičiavimas bendradarbiaujant su išoriniais konsultantais ir derybų dėl energijos tiekimo su kilmės garantija iš atsinaujinančių energijos šaltinių pradžia 2021 m. 2021 m. taip pat pasirašėme pirmąsias žaliosios energijos tiekimo sutartis.
Tolesni veiksmai bus parengti ir įgyvendinti išsamią CO2 išmetimo vienam kroviniui apskaičiavimo priemonę.
myRaben.com sistemoje informuosime savo klientus apie išmetamų teršalų kiekį, susidarantį gabenant jų krovinius.

Be to planuojame savo partneriams suteikti galimybę automatiškai neutralizuoti šiuos išmetamuosius teršalus dalyvaujant pasirinktuose projektuose. Taip pat siekiame padidinti „paskutinės mylios” logistikos planavimo efektyvumą – diegiame priemones, kurios leis geriau organizuoti šiuos procesus ir kartu sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Mes ne tik tobuliname įrankius, bet ir investuojame į transporto priemonių parką. Vis dar efektyviausias kelių transporto priemonės kuras yra dyzelinas, todėl dedame visas pastangas, kad mūsų transporto priemonių parkas būtų modernus ir atitiktų aukščiausius aplinkos apsaugos standartus. Taip pat bandome alternatyvias priemones ir ateinančiais metais planuojame savo parką papildyti elektra varomomis priemonėmis.

Mes taip pat palaikome uždarojo ciklo valdymą mažinant vienkartinio naudojimo ar perdirbamų atliekų kiekį. Be to, mes ypatingą dėmesį skiriame savo darbuotojų, klientų ir tiekėjų sąmoningumo ugdymui ir švietimui.