Privacy Policy

I. Sissejuhatus  

Isikuandmete kaitse ja informatsiooni turvalisuse tagamine on alati olnud Raben Grupi prioriteet. Vastutustundliku organisatsioonina oleme teadlikud, et informatsioonil on eriline väärtus ning see on ressurss, mis vajab adekvaatset kaitset. Meile on oluline hoida teid informeerituna asjaoludest, mis puudutavad teie isikuandmete töötlemist, seda eriti kehtiva isikuandmete kaitse üldmääruse – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016 – ning direktiivi 95/46/EÜ (direktiiv üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) kehtetuks tunnistamise raames. Sel põhjusel esitatakse antud dokumendis võtmeinfo õiguslike aluste kohta, mis puudutavad isikuandmete töötlemist, nende kogumise ja kasutamise meetodeid ning andmesubjektide õigusi.

Raben Grupi ettevõtted selle privaatsuspoliitika tähenduses on Raben Grupi ettevõtted, kelle andmed on toodud allpool: 

 1. Raben Management Services Sp. z o.o. registreeritud kontoriga Robakowos, aadress: ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo;
 2. Raben Logistics Polska Sp. z o.o. registreeritud kontoriga Robakowos, aadress: ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo;
 3. Fresh Logistics Polska Sp. z o.o. registreeritud kontoriga Robakowos, aadress: ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo;
 4. Raben East Sp. z o.o. registreeritud kontoriga Robakowos, aadress: ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo;
 5. Raben Transport Sp. z o.o. registreeritud kontoriga Gądkis, aadress: ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki;
 6. Raben Real Estate Poland Sp. z o.o. registreeritud kontoriga Robakowos, aadress: ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo;
 7. Raben Trans European Germany GmbH, Holländerstr. 11,  68219 Mannheim, Saksamaa;
 8. Raben Group N.V., Vorstengrafdonk 81, 5342LW Oss, postiaadress Postbus 201, 5340AE Oss, Holland;
 9. Raben Netherlands B.V., Vorstengrafdonk 81, 5342LW Oss, postiaadress Postbus 201, 5340AE Oss, Holland;
 10. Raben Logistics Czech s.r.o., Komerční 535, Nupaky 251 01, Tšehhi Vabariik;
 11. Raben Logistics Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 28, 903 01 Senec, Slovakkia;
 12. Raben Trans European Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 31., Ungari;
 13. Raben Ukraine T.z.o.w., 150, Brovarska Street, Velyka Dymerka, Brovarsky district, Kyiv region, 07442, Ukraina;
 14. Raben Lietuva UAB, Liepkalnio 85B, LT-02120 Vilnius, Leedu;
 15. Raben Latvia SIA, Garā iela 2, Dreiliņi, Stopiņu  nov., LV-2130, Läti;
 16. Raben Eesti OU, Liivalao 11, Tallinn 11216, Eesti,
 17. Raben Logistics Romania S.l.r., Strada Ithaca, Nr. 200, Comuna Bolintin-Deal, Județul Giurgiu, Postal Code 087015, Rumeenia;
 18. Raben SITTAM Srl, via Monzoro 100 – 20007 Cornaredo, Itaalia*;
 19. Raben Logistics Bulgaria EOOD, 8 Tsar Kaloyan Str., 2nd floor, Sofia 1000, Bulgaaria.

II. Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete ja teiste veebilehe www.raben90years.com kaudu kogutavate andmete vastutav töötleja on Raben Management Services sp. z o.o., mille registreeritud kontor asub Robakowos (62 – 023), ul. Zbożowa 1 (edaspidi „RMS“), mis on Raben Grupi ettevõtete keskseks tugiteenuseid pakkuvaks ettevõtteks, kes haldab turundusprotsesse (sh. Raben Grupi ettevõtte veebilehed ja sotsiaalmeediakontod). Seoses veebilehte www.raben90years.com tegevustega koordineerib RMS isikuandmete töötlemist, mis on saadetud aadressile: 90years@raben-group.com . Saates e-maili ülaltoodud aadressile teemaga, mis ei puuduta Rabeni 90. sünnipäeva tähistamist Raben Grupis (nt. tellimuse täitmine, kaebused, Raben Grupi uudiskirjaga seonduv), töödeldakse teie isikuandmeid kooskõlas selle Raben Grupi ettevõtte privaatsuspoliitikaga, kellele kiri või päring saadeti ning kes on kirja sisus avaldatud isikuandmete vastutav töötleja. Kõikide Raben Grupi ettevõtete privaatsuspoliitikad leiate veebilehelt www.raben-group.com.

III. Kontaktisik

Raben Eesti ei ole määranud ametisse andmekaitseametnikku. Seega tuleb kõikides isikuandmete töötlemise ning sellega seotud õiguste küsimustes pöörduda meie poole e-maili kaudu: estonia.info@raben-group.com.

IV. Raben Grupi poolt hallatavat veebilehte www.raben90years.com ja Raben Grupi sotsiaalmeedia fännilehekülgi külastavate isikute isikuandmete töötlemise ulatus, viisid ja eesmärgid

Soovime tagada isikuandmete töötlemise meetodite, viiside ja õiguslike aspektide läbipaistvuse; samuti isikuandmete töötlemise põhjuste läbipaistvuse. Et meie selgitus nende teemade osas oleks piisavalt selgesõnaline, toome välja nimekirja isikuandmete töötlemise protsessi tegevustest, mis puudutavad isikuid, kes külastavad Raben Grupi veebilehte www.raben90years.com ja Raben Grupi sotsiaalmeedia fännilehekülgi.

Samas soovime teile kinnitada, et kui töötleme isikuandmeid andmete vastutava töötleja õigustatud huvide alusel, proovime analüüsida ja tasakaalustada oma huvisid ning töötlemise potentsiaalset mõju (positiivne või negatiivne) andmesubjektile, võttes arvesse andmesubjekti õigusi. Me ei töötle isikuandmeid, kui jõuame järeldusele, et mõju andmesubjektile kaalub üles meie huvid, välja arvatud juhul kui meil on õiguslik eripõhjus, nt. meil on vastav nõusolek või kui seda nõuab ja lubab seadus.

IV.1. Veebilehte www.raben90years.com külastavate inimeste isikuandmete töötlemine

 1. Üldinfo
  Füüsilistel isikutel, kes külastavad veebilehte www.raben90years.com või kasutavad meie elektrooniliselt pakutavaid teenuseid, on kontroll meile edastatud isikuandmete osas ning me tagame, et kasutajate kohta info kogumine ja selle kasutamine on piiratud vajaliku miinimumini, tagamaks neile oodataval tasemel teenused.
 2. Logifailid
  Iga kord, kui veebilehte külastatakse, kogub meie süsteem automaatselt andmeid ja infot arvuti kohta, mille kaudu leht avati. Sellisel juhul omandatakse järgmist infot:
 • info kasutatud veebibrauseri tüübi ja versiooni kohta,
 • kasutaja operatsioonisüsteem,
 • kasutaja IP-aadress,
 • lehe külastamise kuupäev ja kellaaeg,
 • veebilehed, millelt kasutaja arvutisüsteem liikus meie veebilehele (n-ö. „suunaja“-leheküljed),
 • leheküljed, millele kasutaja arvutisüsteem jõudis läbi meie veebilehe.

Andmed salvestatakse ka meie süsteemide logifailides. Andmeid ei salvestata koos kasutaja teiste isikuandmetega. Andmeid ei saa kasutada konkreetse isiku identifitseerimiseks, sest IP-aadress on maskeeritud. Andmeid salvestatakse ja töödeldakse logifailidena statistilistel põhjustel ning selleks, et analüüsida vigu.

IP-aadressi ajutine salvestamine süsteemi poolt on vajalik selleks, et muuta veebileht kasutaja arvutist kättesaadavaks. Sellel eesmärgil salvestatakse kasutaja IP-aadress külastuse kestvuse ajaks. Logifailidena säilitamise eesmärgiks on tagada veebilehe funktsionaalsus. Lisaks kasutatakse andmeid veebilehe optimeerimiseks ning meie infosüsteemide turvalisuse tagamiseks. Seega ei toimu andmete analüüsi turunduseesmärkidel.

 1. Küpsised

Piiratud ulatuses võime koguda isikuandmeid automaatselt läbi veebilehe www.raben90years.com  asuvate küpsiste. Küpsis on väike infofail, mis salvestatakse arvutis, tahvelarvutis või nutitelefonis, mida kasutati veebilehe külastamiseks. Küpsised sisaldavad tavaliselt külastatud veebilehe nime, nende säilitamise aega seadmes ning unikaalset identifitseerimisnumbrit.

Küpsised kasutatakse järgnevatel põhjustel:

 • veebilehe kohandamine vastavalt kasutaja eelistustele ning veebilehtede kasutamise optimeerimine;
 • selgitava statistika kogumine internetiteenuste kasutamise kohta, mille kaudu parendatakse veebilehtede struktuuri ja sisu.

Küpsiseid on peamiselt kolme liiki: sessiooni-, püsi- ja kolmandate osapoolte küpsised.

Sessiooniküpsised on ajutised failid, mis salvestatakse kasutaja arvutis, tahvelarvutis või nutitelefonis kuni leheküljelt välja logimiseni, sellelt lahkumiseni või veebibrauseri sulgemiseni ning neid kasutatakse teenuste pakkumiseks, mis nõuavad tuvastamist teatud veebilehe raames.

Püsiküpsised salvestatakse kasutaja arvutis, tahvelarvutis või nutitelefonis ajaks, mille määravad küpsise parameetrid, või ajani, kuni kasutaja need kustutab. Neid kasutatakse kasutaja poolt valitud seadistuste meeldejätmiseks ning liidese personaliseerimiseks.

Kolmandate osapoolte küpsised lubavad koguda infot selle kohta, kuidas veebilehti kasutatakse ning saatmaks kasutajale reklaamsisu, mis on optimaalselt kohandatud vastavalt kasutaja huvidele.

Küpsiste kaudu kogutud isikuandmed on krüpteeritud, selleks et vältida ebasoovitavate või volitamata isikute ligipääsu andmetele. Andmete kogumise ainus eesmärk on kasutajale teatud erifunktsioonide pakkumine.

Informeerime teid, et enamiku veebibrauserite seadistused lubavad vaikimisi küpsiste kasutamise. Kui te ei nõustu oma tegevuste jälgimisega veebilehel, võite mis iganes ajahetkel keelata küpsiste kasutamise oma veebibrauseris. Täpsemalt, teil õigus ja võimalus seadistada veebibrauser selliselt, et küpsised blokeeritakse automaatselt.

Meie veebilehe www.raben90years.com kasutamine ilma küpsiseid lubamata on võimalik, kuid sellisel juhul võib üksikjuhtudel esineda teatud piiranguid veebilehe kasutamisel.

Detailsem info küpsiste toetamise võimaluste ja meetodite kohta on leitav veebibrauseri seadistuste alt. 

Kasutaja käitumise analüüsimiseks kasutame Google Analytics’it, veebianalüüsi ja -raportite tarkvara, mida haldab Google Inc. (“Google”). Oleme palunud Google’il muuta teie IP-aadress anonüümseks, enne kui hakkame analüüsima kasutajate käitumist veebis – selleks oleme Google Analytics’i programmikoodile palunud lisada teatud read.  Analüüsiteenuse osana võime koguda ka infot nagu lehekülje vaatamise statistika, lingid, mille kaudu veebileht avati, andmed külastaja soo ja vanuse kohta, jne.

Google Analytics kasutab teie arvutisse salvestatud küpsiseid, et analüüsida, kuidas te veebisaiti kasutate. Google Analytics’i poolt kasutatud küpsised võivad olla sessioon- või püsifailid ning sellest olenemata aeguvad nad tavaliselt kahe aasta jooksul. Küpsiste poolt kogutud info teiepoolse veebilehe kasutamise kohta saadetakse tavaliselt Google’i serveritele USAs ning need säilitatakse seal.

Kuna me oleme nõudnud IP-aadresside anonüümseks muutmist, lõigatakse teie IP-aadress lühemaks kuni Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa majanduspiirkonna riigi infoni, enne kui see saadetakse Google’i serverile USAs. Teie täielik IP-aadress võidakse saata ning see lühendada Google’i serverite poolt USAs ainult erijuhtudel, mis jäävad meie kontrollulatusest välja. Meie palvel kasutab Google ülalmainitud infot hindamaks, kuidas meie veebilehte kasutatakse, lehe külastatavusraportite loomiseks ning meile teiste teenuste pakkumiseks, mis on seotud veebilehe ja interneti kasutamisega. Teie IP-aadress, mille edastab Google Analytics’ile teie veebibrauser, pole kuidagi seotud muude Google’i andmetega.

Soovime pöörata teie tähelepanu sellele, et võite takistada Google’il (Google’i) küpsiste poolt teie veebilehe kasutamisega seotud andmete (sealhulgas teie IP-aadress) salvestamise ja töötlemise, kui laadite alla ja installite spetsiaalse brauseri laiendi siit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 1. Kontakti võtmine e-maili kaudu

Meie veebilehel on kirjas, et teil on võimalik võtta meiega ühendust, saates e-mail aadressil: 90years@raben-group.com. E-maili kaudu saadetud andmeid töödeldakse ainult nende jagamise eesmärgil ning see põhineb asjaomasel seaduslikul alusel, milleks on andmete vastutava töötleja õigustatud huvi, nt. saadud sõnumile vastamine. Kui andmed edastatakse eesmärkidel, mis ei ole seotud Raben Grupi 90. sünnipäeva tähistamisega, töödeldakse teie isikuandmeid kooskõlas selle Raben Grupi ettevõtte privaatsuspoliitikaga, kellele kiri või päring saadeti ning kes on kirja sisus avaldatud isikuandmete vastutav töötleja. Kõikide Raben Grupi ettevõtete privaatsuspoliitikad leiate veebilehelt www.raben-group.com.  

Kui soovite saata meile e-kirja, informeerime teid, et interneti teel saadetud krüpteerimata meilisõnumid ei ole kaitstud kolmandate osapoolte eest.

 1. Sotsiaalmeedia pluginate kasutamine

Kasutame veebilehel www.raben90years.com Facebook’i, Instagrami ja LinkedIni sotsiaalvõrgustike sotsiaalpluginaid (edaspidi “Pluginad”). Pluginad on markeeritud portaalide logodega. Kui avate mõne veebilehtede, mis sisaldab pluginat, loob teie veebilehitseja automaatselt ühenduse sotsiaalvõrgustike portaalide serveritega.

Täpsem info teie isikuandmete töötlemise kohta Facebook’i ja Instagrami poolt on leitav Facebook’i privaatsuspoliitika lehel: http://www.facebook.com/about/privacy/.

Info teie isikuandmete töötlemise kohta LinkedIni poolt on leitav veebilehel: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

 1. Fotod

Fotod ja ikoonid meie veebilehel on Raben Grupi omand või pärinevad järgmistest fotopankadest: Fotolia, Freepik, Adobe Stock; või on need ostetud agentuuridelt veebilehe sisu osana.  

IV.2. Raben Grupi fännilehe kasutajate info töötlemine

 1. Facebook
  RMS ja Facebook on ühiselt vastutavad isikuandmete töötlejad nende kasutajate puhul, kes on meeldivaks märkinud Raben Grupi fännilehe: https://www.facebook.com/RabenGroupOfficial/.
  Instagrami brändi omanikuna kaashaldab Facebook ka nende inimeste andmeid, kes on Raben Group fännilehe jälgijad Instagramis: https://www.instagram.com/raben_group/?hl=pl
 2. LinkedIn
  RMS ja LinkedIn on ühiselt vastutavad isikuandmete töötlejad kasutajate puhul, kes jälgivad Raben Grupi fännilehte aadressil https://pl.linkedin.com/company/the-raben-group/  
 3. Isikuandmete töötlemise ulatus ja viisid
  Ülaltoodust lähtuvalt võib RMS fännilehe/kanali administraatorina omandada anonüümseid statistilisi andmeid veebilehte külastavate isikute kohta. Seda infot kogutakse tänu küpsisefailidele, millest igaüks sisaldab unikaalset kasutajakoodi (need salvestatakse portaali administraatori poolt fännilehte külastava isiku arvuti kõvakettale või mistahes muule andmekandjale). Kasutajakood, mida saab seostada teatud portaalis registreeritud kasutajate ühenduse andmetega, laetakse alla ja seda töödeldakse ajal, mil fännileht/kanal on avatud. Kuigi tegu on anonüümsete andmetega, võib RMS paluda portaali administraatoril neid töödelda järgmiste kategooriate osas:
 • demograafilised andmed (kaasa arvatud trendid, mis puudutavad vanust, sugu, perekonnastaatust ja professionaalset staatust),
 • info elustiili ja huvialade kohta,
 • geograafilsed andmed, mille järgi saab määratleda, kus võiks korraldada promosündmusi või organiseerida üritusi, et paremini infopakkumist suunata.

  LinkedIn’i puhul võib lehe külastajate statistika sisaldada ennekõike all järgnevat:
 • kasutaja asukoht,
 • ametipositsiooni funktsioon/tüüp,
 • ettevõtte suurus, kus kasutaja töötab,
 • millises sektoris kasutaja tegutseb.

  Samas võib fännilehekülje/kanali meeldivaks märkinud inimeste andmeid töödelda ka mitte-anonüümses vormis, näiteks järgnevatel juhtudel:
 • kommunikatsioon Raben Grupiga läbi antud portaali (see võimalus ei kehti LinkedIn’i puhul),
 • fännileheküljel/kanalil jagatud postituste kommenteerimine,
 • osalemine erinevates promokampaaniates ja  -võistlustel. Sellisel juhul toimub andmete töötlemine kasutaja selgesõnalisel loal (see võimalus ei kehti LinkedIn portaali kohta).

Mitte mingitel tingimustel ei või isikute andmeid, kes on märkinud Raben Grupi fännilehe/kanali meeldivaks, kasutada eesmärgil, mis ei ühti esialgse andmete edastamise eesmärgiga. Selliste andmete töötlemine toimub üksnes vastava portaal lehel ning kooskõlas portaali kasutamise üldtingimustega.

Soovime, et meie fännileht oleks koht arvamuste ja kogemuste vahetamiseks, kus kasutajad saavad omavahel suhelda ning kus järgitakse vastastikkust personaalse kultuuri ja austuse põhimõtet. Sellest lähtuvalt palume teil järgida antud reegleid:

 • Me ei tolereeri vihakõnet ega sisu, mis on rassistlik, homofoobne, seksistlik, pornograafiline, vulgaarne ning teisi religioone, uskumusi või rahvusi solvav.
 • Me ei tolereeri seadusest üleastumist, kehtivate seaduste rikkumist, kolmandate osapoolte õiguste rikkumist, sealhulgas autoriõiguste ja intellektuaalse omandi õiguste rikkumist.
 • Palun pöörake erilist tähelepanu postituse kommentaaridesse postitatud infole.
 • Fännilehekülg on avalik koht, niisiis võib kasutajate poolt antava info nagu isikukood, ID-kaardi number, telefoninumber või autoriseerimise andmed (kasutajanimi, salasõna) avaldamine tuua kasutajale kaasa negatiivseid tagajärgi.

  Jätame endale õiguse kustutada või peita postitusi, mis rikuvad ülalpool toodud reegleid.
   

V. Läbi veebilehe ja sotsiaalmeedia fännilehekülgede töödeldavate isikuandmete töötlemise õiguslikud alused 

 1. Nende isikute isikuandmete töötlemine, kes külastavad Raben Grupi hallatavat veebilehte www.raben90years.com või kes avaldavad sisu Raben Grupi sotsiaalmeedia lehekülgedel, põhineb erinevatel õiguslikel alustel ja sõltub töödeldavate isikuandmete kategooriast ning töötlemise eesmärgist.
 2. Töötleme veebilehte www.raben90years.com külastavate isikute isikuandmeid isikuandmete vastutava töötleja õigustatud huvi alusel.
 3. Nende inimeste isikuandmed, kes on saatnud meile päringu e-maili aadressile: 90years@raben-group.com, töödeldakse lähtuvalt andmete töötleja õigustatud huvist, milleks on näiteks sõnumile vastamine.
 4. Meie fännilehte külastavate isikute andmeid töödeldakse lähtudes sotsiaalmeediaportaali kasutamise reeglitest kasutaja nõusoleku alusel.
 5. Sotsiaalmeedia promokampaaniate puhul, mille käigus kasutaja saadab teatud teema kohta foto, antakse nõusolek isikuandmete töötlemise kohta fotokujutise vormis; nimi, perekonnanimi ja e-maili aadress auhinna võitmise puhuks (auhinna saatmise eesmärgil) esitatakse foto saatmisel/jagamisel ning nimetatud andmete edastamisel. Saates foto, millel on kujutatud ka kolmandad isikud, kinnitab kasutaja foto saatmisel, et tal on õigus seda fotot kasutada, sh. jagada.
 6. Nende inimeste isikuandmete töötlemise seaduslik alus, kes on meiega ühendust võtnud veebilehe www.raben90years.com kaudu eesmärkidel, mida siin ei kirjeldata, toimub vastavate Raben Grupi ettevõtete privaatsuspoliitikate alusel, mille leiate veebilehelt www.raben-group.com.

VI. Läbi veebiehe ja sotsiaalmeedia fännilehekülgede töödeldavate isikuandmete töötlemise periood

Ajavahemik, mil saame isikuandmeid töödelda, sõltub õiguslikest alustest, mis on isikuandmete töötlemise eelduseks. Sellest lähtuvalt palume teil võtta teadmiseks, et kui me töötleme teie isikuandmeid järgnevatel alustel, siis:

 • nõusoleku alusel – töötlemise periood kestab kuni andmesubjekt tühistab nõusoleku või kuni töötlemise eesmärk on täidetud;
 • isikuandmete vastutava töötleja õigustatud huvi alusel – töötlemise periood kestab kuni ülalmainitud huvi (nt. tsiviilõiguslike nõuete aegumine) lõpeb või kuni andmesubjekt esitab vastuväite edasise töötlemise kohta – olukordades, kui selline vastuväide on seadusega kooskõlas.

VII. Läbi veebiehe ja fännilehekülgede töödeldavate isikuandmete vastuvõtjad ning andmete edastamine Euroopa majanduspiirkonnast väljapoole

Edastame teie isikuandmeid teistele osapooltele vastavalt seadusnõuetele või seoses andmete esialgse edastamise eesmärgi täitmisega. Samas kinnitame, et kasutame ainult kohalikul turul tuntud ja kontrollitud üksuste teenuseid, et tagada teie andmete turvalisus. Lepingud, mille raames usaldame isikuandmete töötlemist teistele osapooltele, sisaldavad sätteid meie poolt nõutavate kaitsemeetmete osas, tagades edastatud andmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ning kättesaadavuse.

Võime edastada teie isikuandmeid ettevõtetele või teistele usaldusväärsetele äripartneritele, kes meie nimel teenuseid pakuvad, näiteks pakuvad tehnilist tuge hindamaks veebilehe sobivust turunduseesmärkide saavutamiseks või teiste teenuste pakkumiseks. Teie isikuandmed edastatakse nendele üksustele ja kolmandatele osapooltele ainult siis, kui see on vajalik teie poolt nõutud või lubatud teenuste osutamiseks, teie ja meie õiguste, vara ja ohutuse kaitsmiseks, või juhul kui oleme kohustatud seda tegema seadusest lähtuvalt (volitatud asutuse nõudmisel), kui isikuandmete avalikustamine on vajalik õiguslike menetluste korraldamiseks (k.a. ennekõike  kriminaalmenetluse või kohtuasja korral).

Seoses ülalmainituga toome välja, et isikuandmete vastuvõtjad meie kui vastutava isikuandmete töötleja tegevuse raames võiivad olla:

 • veebimajutuse teenuste osutajad;
 • alltöövõtjad, kes pakuvad tarkvarateenust, kasutatava tarkvara või riistvara hooldusteenust või meie poolt kasutatavate tark- ja riistvara teenuste osutajad;
 • üksused, mis pakuvad ankeetküsitluste teenuseid;
 • audiitorid ja vannutatud audiitorid, õigusnõustajad, maksunõustajad;
 • õiguskaitseasutused, reguleerivad ametiasutused ning teised avalikud haldusorganid.

Teie isikuandmeid võidakse edastada ka andmetöötlejatele, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvad riigid ei pruugi pakkuda samal tasemel isikuandmete kaitset nagu Euroopa Majanduspiirkonna riigid. Enne teie isikuandmete edastamist Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole teeme me kõik endast oleneva, et tagada isikuandmete kaitse samal tasemel kui seda nõuavad Euroopa Majanduspiirkonna riikide regulatsioonid. Juhul kui teie isikuandmeid edastatakse väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonna riike, toimub andmete edastamine Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud andmekaitse üldiste lepinguliste tingimuste alusel.

VIII. Veebilehe ja sotsiaalvõrgustike fännilehtede kasutajate õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Füüsilistel isikutel on nende isikuandmeid puudutavate aspektide osas eriõigused ning meie kui isikuandmete töötleja vastutame nende õiguste täitmise eest vastavalt kehtivatele seadustele. Mistahes küsimuste ja taotluste osas, mis puudutavad nende õiguste täitmist ja ulatust ning kui soovite kasutada oma eriõigust seoses isikuandmete kaitsmisega, palun võtke meiega ühendust e-mailil: estonia.info@raben-group.com. Jätame endale õiguse tegeleda antud õiguste täitmisega pärast seda, kui oleme meie poole selles osas pöördunud isiku edukalt tuvastanud.

Seoses teie isikuandmete töötlemisega on teil järgnevad õigused:

 • õigus tühistada oma andmete töötlemise nõusolek mistahes hetkel, juhul kui töötleme teie isikuandmeid teiepoolse nõusoleku alusel;
 • õigus oma isikuandmetele ligi pääseda;
 • õigus parandada oma isikuandmeid;
 • õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist;
 • õigus piirata oma isikuandmete töötlemist;
 • õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine lähtuvalt teie eriolukorrast – juhtudel, kui töötleme teie andmeid oma õigustatud huvi alusel;
 • õigus andmete liikuvusele, s.t. õigus saada meilt oma isikuandmed struktureeritud üldkasutatavas masinloetavas formaadis. Võite saata need andmed mõnele teisele andmetöötlejale või nõuda, et meie saadaksime andmed teie nimel mõnele teisele töötlejale. Saame seda teha vaid siis, kui selline andmete edastamine on tehniliselt võimalik. Teil on õigus oma isikuandmete liikuvusele ainult andmete osas, mida me töötleme teiega sõlmitud teie nõusolekul põhineva lepingu alusel;
 • õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse eest vastutavale järelevalveasutusele, nt. Andmekaitse Inspektsioonile.

IX. Privaatsuspoliitika muudatused

Vaatame privaatsuspoliitikat regulaarselt üle ja teeme vajalikke muudatusi, mis tulenevad seadusemuudatustest, isikuandmete kaitse eest vastutavate ametivõimude uutest suunistest ning isikuandmete töötlemise valdkonna parimatest praktikatest.