Neutraliseerime kasvuhoonegaaside emissioone

Oma “e-arved = kõrgem kultuur” programmi kaudu julgustame oma kliente käituma keskkonnasõbralikumalt, pakkudes neile võimalust saata e-arveid, mis säästab aega ning samal ajal ka keskkonda. Samuti kaob risk, et dokument võib ära kaduda. Iga uue e-arve nõusoleku puhul istutab Raben Grupp kliendile mõeldes ühe puu. Raben Grupp on puid istutanud alates aastast 2014. Tänase seisuga on kampaania käigus istutatud 16 000 istikut.

Hoolime keskkonnast ning seetõttu oleme teel paberivaba asjaajamise poole. Transpordidokumentide paberil esitamisest loobumine sai alguse Poolast ning jõudis seejärel teistesse Raben Grupi riikidesse. Samuti on suur osa Rabeni partnerriikide tellimustest paberivabad ning kauba üleandmisel kasutatakse käsielektroonikaseadmeid.
See lahendus töötab probleemideta ning igapäevaselt edastatakse saadetiste dokumentide elektroonilisi versioone eri riikide transpordisüsteemidest track&trace kliendiportaali ehk myRaben.com süsteemi.

2019. aastal alustasid Raben Grupp ja GS1 teadlikkuse tõstmist protsesside ühtlustamisest ning selle populariseerimist Order-2-Cash lahenduse kasutamise abil, mis kujutab endast logistikaprotsessi kõikide etappide digitaliseerimist. Order-2-Cash lahenduse eesmärgiks on traditsioonilistest paberdokumentidest loobumine ja üleminek elektroonilisele andmevahetusele.

Order-2-Cash (O2C) on lahendus, mis kasutab mitmeid globaalseid GS1 standardeid füüsilise kaubaveo ja sellega kaasneva teabe sujuvamaks muutmiseks alates elektroonilisest tellimuse vormistamisest, kohaletoimetamise nõustamisest ja saatelehe kinnitamisest kuni automaatse maksmiseni. See lahendus koosneb kahest võtmeelemendist: GS1 pakendisildist ja elektroonilise andmevahetuse (EDI) teadetest. Elektrooniline andmevahetus (EDI) on dokumentide vahetamine standardsete elektrooniliste sõnumite kujul otse äripartnerite arvutisüsteemide vahel. Standardsed elektroonilised dokumendid võimaldavad ühtlustatud ja automaatset infovahetust, mis on vajalik näiteks tellimuste esitamiseks ja tarneprotsessiks, samuti luuakse otselink kaubavoogude ja sellega seotud infovoo osas.

Innovaatiline O2C lahendus pakub mitmeid eeliseid. Protsessi kõikide etappide digitaliseerimine tellimuse esitamisest kuni maksmiseni garanteerib tellimuse kiirema täitmise ja parema kvaliteedi – kaupade vastuvõtmise protsess on tõhus ja kiire ning ära jääb käsitsi andmete sisestamine, mis vähendab vigade tekkimist. Order-2-Cash säästab ka aega ning vähendab paberarvete haldamisega seonduvaid kulusid.