Madala süsinikuemissiooniga sõidukipark

Analüüsime oma tegevuse mõju looduskeskkonnale. Igal aastal püstitame aina ambitsioonikamaid eesmärke. Investeerime kaasaegsesse sõidukiparki, mis on keskkonnasõbralikum.

Looduskeskkonnast hoolimine on osa Raben Grupi strateegiast, millest tulenevad ka mitmed viimaste aastate innovaatilised ideed. Need ideed võimaldavad vähendada atmosfääri paiskuvate tahkete osakeste ja süsihappegaasi hulka transporditavate kaubaaluste kohta läbi optimaalsema ruumikasutuse, vähendades nii transpordiks vajaminevate veokite arvu teedel.

  • Alates 2016. aastast oleme testinud gaasimootoriga sõidukeid nii lühikeste kui pikkade vahemaade läbimiseks. Selle tulemusena on meil Saksamaal käigus neli LNG-veokit ning alates 2018. aastast töötab Poolas regulaarselt 8 CNG-veokit. Need on keskmise suurusega sõidukid (umbes 10 aluse jaoks), mis transpordivad kohaliku turu saadetisi 150 km raadiuses depoost.
  • Keskkonda aitab säästa ka kahekorruseliste haagiste kasutamine. Juba mitmeid aastaid on Raben nendesse investeerinud ning 2019. aasta lõpuks oli meil neid pea 600. Standardse poolhaagisega võrreldes on kahekorruselise haagise koormus 30 kaubaaluse asemel 60 (alused ladustatakse üksteise peale). See lahendus nõuab aga ka koostööd ja pühendumist klientide poolt, sest alused tuleb transpordiks õigesti ette valmistada. Sellele vaatamata tegeleme nüüd veostega, mille koormus on suurenenud ca. 140%, mis tähendab 20% vähem emissioone ühe kaubaaluse kohta. Keskmiselt kasvas ühe veoki koormus Raben Grupi terminalide vahelistel teedel 2019. aastal 124% (mis on 2% suurem kui 2018. aastal).
  • Raben suurendab regulaarselt ka konteinerveo BDF-haagiste osakaalu, mis asendavad aegamisi suured poolhaagised. Vahetatavad haagised töötavad maanteerongina, nt. veok kahe väiksema haagisega, millel asuvad konteinerid. See suurendab transpordi paindlikkust ning nii saab transportida korraga rohkem aluseid: tavahaagis mahutab 33 kaubaalust, üks BDF-haagis aga 36, ning sellega saab transportida ka kahekorruselist haagist, nii et ühe sõidukorraga jõuab kohale 72 kaubaalust. See on tõhus lahendus vähendamaks kasvuhoonegaaside emissiooni aluse kohta, sest nelja sõiduki asemel on teel vaid üks. Samuti aitab see lahendus vähendada tühisõite: näiteks üks konteiner haagitakse lahti ning jäetakse mahalaadimiseks punkti A, samas kui teine läheb täidetuna punkti B. Nii on võimalik vältida pooltühje standardseid poolhaagiseid ning säästa aega maha- ja pealelaadimiste arvelt.
  • Riikides, kus see lubatud on (nt. Tšehhi Vabariik, Holland ja Saksamaa), kasutab Raben Grupp ka mega- ehk nn. jumbohaagiseid. See koosneb suurest veokist, mis veab enda järel kaht vahetatavat haagist ning traditsioonilist kahekordset poolhaagist. Selline veok võib vedada koormat, milles on 102 euroalust. See on tõeliselt säästlik lahendus meie regulaarsetel marsruutidel – näiteks ühe Tšehhi transporditee pealt väheneb C02 emissioon 200 tonni aasta kohta.
  • Uuenduslik on ka CityLiner tüüpi haagiste kasutamine, mille koormus on 27 kaubaalust. Tänu kõigest kahele teljele ja sellest tulenevale pöördevõimsusele saavad need masinad vabalt liikuda piiratud liiklusega linnaaladel, mis seni oli võimalik vaid sõidukitele, mille keskmine maksimaalne koormus on 15 alust. Tänu CityLiner tüüpi sõidukitele saame vähendada nii emissioonide hulka aluse kohta kui ka linnaliikluses liikuvate sõidukite arvu.
  • Jälgime, et meie sõidukipargi masinad vastaksid kõrgeimatele keskkonnanõuetele.

Sõidukite osakaal, mis vastavad EURO 5 ja EURO 6 emissioonistandarditele on tõusnud 60%ni (iga-aastane kasv üle 8%) Raben Grupi poolt kasutatavate sõidukite koguarvust Poolas. 100% meie enda masinapargist vastab EURO 6 standardile.

Oleme seadnud endale ja oma tarnijatele ambitsioonika eesmärgi loobuda Poolas aastaks 2025 masinatest, mille standard jääb alla EURO 5 ja EURO 6.

Motiveerime meiega koos töötavaid vedajaid seda eeskuju järgima. Pakume neile soodsaid renditingimusi, et nad saaksid tulevikus panustada Raben Grupi madala emissioonitasemega sõidukiparki. EURO-standard on põhikriteerium meie alltöövõtjate keskkonnamõjude hindamiseks. Iga transpordiettevõte, kes Raben Grupi nimel teenuseid osutab, peab läbima keskkonnahindamise.
Mõõdame ka kütusetarbimist ja CO2 emissioone.