Keskkonnasõbralikud ehitised

Raben Grupil on üle 1,2 miljoni ruutmeetri laopinda. Meil on üle 150 depoo üle kogu Euroopa. Igal aastal avame uusi hooneid. Reeglina on nad kõik paremini varustatud kui vastava arendaja poolt ehitatavad teised sarnased hooned.

Meie Rabenis kasutame:

  • LED-valgussüsteeme.
  • Valgustuse automaatsüsteeme (liikumisandurid ja päevavalguse intensiivsuse mõõtmine).
  • Gaasiküttesüsteeme, kus kasutatakse täiustatud radiatsioonivõimsusega radiaatoreid.
  • Hüdrauliliste rampplatvormide soojusisolatsiooni.
  • Soojustagastusega mehaanilist ventilatsiooni.
  • Katusetulesid, mis võimaldavad loomuliku valguse juurdepääsu.
  • 100%-liselt elektrienergia nõudlust rahuldavaid elektrigeneraatoreid.
  • Kõrgemaid laopindu, kuhu saab ladustada 7% – 24% rohkem kaubaaluseid. See võimaldab vähendada gaasikulu ühe aluse kohta. Samuti võimaldavad sellised load ladustada laiemat kaubasortimenti ning muutuvad senised tuleohutuskoormuse piirid.
  • Vastavalt riiulite paigutusele on laos teatud arv tuletõrjehüdrante. See tähendab suuremat tuleohutust.

Kõrgemad laopinnad võimaldavad ladustada 7% – 24% rohkem kaubaaluseid. See vähendab gaasikulu ühe aluse kohta. Samuti võib ladustada laiemat kaubasortimenti ning muutuvad lubatud tuleohutuskoormuse piirid.

Meie ladudes on tagatud ka tööergonoomika tingimused, valguse intensiivsus 200 luxi vastab seadusenõuetele nii kokkupandud riiulitesüsteemiga ladudes kui ka tühjas laos. Meie ehitatud laod kaitsevad keskkonda ka tõsise õnnetuse, nt. tulekahju puhul, kuna saastunud tulekustutusvesi ja kemikaalid jäävad laohoone sisse. Samuti mõtleme oma töötajate peale, kellele on ette nähtud ruumid kokkusaamisteks ja treeninguteks. Kõik meie vastavatud kontoripinnad on ligipääsetavad ka puuetega inimestele.