Road Map – 0 emmision future

W związku z rozwojem i zwiększeniem dynamiki zaangażowania Grupy Raben w kwestie środowiskowe postanowiliśmy, aby wszelkie działania i rozwiązania, jaki wdrażamy, a mają na celu wspieranie środowiska naturalnego, realizowane były pod hasłem „Eco2way”.

Grupa Raben pod koniec 2019 roku postanowiła oficjalnie wesprzeć dążenia do neutralności klimatycznej. W tym celu stworzyliśmy m.in. pięcio-letni plan, dzięki któremu będziemy redukować nasz ślad węglowy w zakresie 2 (emisje pośrednie wynikające głównie z zakupionej energii elektrycznej lub grzewczej) oraz neutralizować emisje z zakresu 1 (emisje bezpośrednie np. diesel do własnej floty, agregatów, gaz ziemny, ogrzewanie obiektów, itp.), których na ten moment nie jesteśmy w stanie uniknąć (np. ze względu na ograniczenia technologiczne).

Pierwszymi krokami, jakie podjęliśmy jeszcze w 2019 roku było: kompleksowe obliczenie śladu węglowego we współpracy z zewnętrzną firmą konsultingową oraz rozpoczęcie negocjacji na dostawę energii z gwarancją pochodzenia z Odnawialnych Źródeł Energii na rok 2021. Podpisaliśmy także pierwsze kontrakty na dostawę zielonej energii w 2021 r. i 2022 r. Kolejnymi krokami będą opracowanie i wdrożenie kompleksowego narzędzia do kalkulacji emisji CO2 na daną przesyłkę. Dzięki temu, w systemie myRaben.com będziemy na bieżąco informowali naszych klientów o ilości emisji wygenerowanych w trakcie transportu ich przesyłek.

Dodatkowo planujemy udostępnić naszym kontrahentom możliwość automatycznej neutralizacji tych emisji poprzez zaangażowanie w wybrane projekty offsetowe. Pracujemy także nad zwiększeniem efektywności w planowaniu logistyki „ostatniej mili” – wdrażamy narzędzia, które pozwolą nam lepiej organizować te procesy i jednocześnie redukować emisje. Poza pracami nad narzędziami, inwestujemy w naszą flotę. Nadal najbardziej efektywnym paliwem w transporcie drogowym jest ropa, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasza flota była nowoczesna i spełniała możliwie najwyższe normy środowiskowe. Ponadto, testujemy alternatywne napędy i planujemy do naszej floty włączyć pojazdy elektryczne w kolejnych latach.

Dodatkowo, wspieramy gospodarkę obiegu zamkniętego poprzez redukcję odpadów nie nadających się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Poza tym, stawiamy na budowanie świadomości i edukację – ze szczególnym naciskiem na naszych pracowników, klientów i kluczowych dostawców.