Neutralizujemy emisję

Poprzez program „eFaktura = wyższa kultura” zachęcamy odbiorców naszych usług do ekologicznych zachowań, dając im możliwość korzystania z e-faktur, które pozwalają oszczędzić czas, środowisko, wyeliminować ryzyko zgubienia dokumentu. Za każdą zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej Grupa Raben sadzi drzewo w imieniu klienta. Firma prowadzi nasadzanie drzew od 2014 roku. Do tej pory w ramach kampanii posadzonych zostało łącznie niemal 16 000 sadzonek.

Udział faktur elektronicznych w Grupie Raben:

  • 80% klientów w spółce Fresh Logistics Polska korzysta z faktur elektronicznych (spadek o 6%)
  • 80% klientów w spółce Raben Logistics Polska korzysta z faktur elektronicznych(wzrost o 13%)
  • 71% klientów spółki Raben Transport korzysta z faktur elektronicznych. (spadek o 5%)

W trosce o środowisko naturalne sukcesywnie eliminujemy papier z naszych procesów poprzez projekt paperless, gdzie rezygnacja z papierowych listów przewozowych nastąpiła najpierw w Polsce, a następnie w pozostałych krajach Grupy. Również większość dostaw w krajach partnerów Raben odbywa się bez papierowych dokumentów, a przy użyciu urządzeń typu hand-held.
Takie rozwiązanie działa płynnie i codziennie przenosi elektroniczne wersje dokumentów z dostaw przesyłek z systemów transportowych w poszczególnych krajach na poziom naszego portalu track&trace dla klientów, czyli platformę myRaben.com.

W 2019 roku, Grupa Raben i organizacja GS1 podjęły działania zmierzające do budowania świadomości i upowszechniania standaryzacji procesów poprzez wdrożenie i promocję rozwiązania Order-2-Cash, polegającego na cyfryzacji każdego etapu procesu logistycznego. Celem rozwiązania Order-2-Cash jest wyeliminowanie tradycyjnych dokumentów papierowych i przejście na Elektroniczną Wymianę Dokumentów (EDI).

Order-2-Cash (O2C) to rozwiązanie wykorzystujące szereg globalnych standardów GS1 w celu usprawnienia fizycznych przepływów towarowych i towarzyszących im informacji – zaczynając od elektronicznego złożenia zamówienia, poprzez awizację, potwierdzenie przyjęcia dostawy, a kończąc na płatności automatycznej. Wspomniane rozwiązanie składa się z dwóch kluczowych elementów: etykiety logistycznej GS1 oraz komunikatów EDI. Elektroniczna Wymiana Danych to wymiana dokumentów w postaci standardowych komunikatów elektronicznych, bezpośrednio pomiędzy systemami komputerowymi partnerów biznesowych. Standardowe dokumenty elektroniczne zapewniają ustandaryzowaną i automatyczną wymianę informacji niezbędnych z punktu widzenia np. procesów zamawiania czy dostawy oraz umożliwiają uzyskanie bezpośredniego powiązania przepływu towarów z dotyczącymi tego przepływu informacjami.

Innowacyjne rozwiązanie O2C to szereg korzyści nie tylko procesowych, ale i również ekonomicznych. Cyfryzacja każdego etapu procesu od zamówienia do zapłaty jest gwarantem szybkości realizacji zamówienia oraz lepszej jakości np. poprzez sprawny i szybki proces przyjęcia towaru czy eliminację ręcznego wprowadzania danych, co zmniejsza ryzyko pomyłek przy dostawach. Order-2-Cash to również oszczędność czasu i niższe koszty związane m.in. z obsługą faktur papierowych.