Hlasování o offsetovém projektu

Je čas na změnu! I vy můžete pozitivně životní prostředí. U příležitosti našeho 90. výročí rozdáváme dárek nám všem i budoucím generacím. Chceme podpořit jednu ze 3 ekologických iniciativ. Kterou? To bude na vás! Brzy zjistíte, z jakých 3 projektů si můžete vybrat, a budete moci hlasovat pro jeden z nich. Projekt, který získá nejvíce hlasů, obdrží pro jeho realizaci grant od Raben Group.

Společně uděláme něco dobrého pro životní prostředí i pro budoucí generace, abychom si mohli všichni užívat čistého ovzduší příštích 90 let…

HLASUJ! 1.09

Road Map – budoucnost bez emisí

V souvislosti s rozvojem a zvyšováním dynamiky zapojení skupiny Raben Group do problematiky otázek životního prostředí jsme se rozhodli, že všechny aktivity a řešení, která realizujeme na podporu ochrany přírody a životního prostředí, by měla být realizována pod sloganem „Eco2way“.

Nízkoemisní vozový park

Analyzujeme náš dopad na přirozené prostředí. Každý rok si stanovujeme ambicióznější cíle. Investujeme také do moderního vozového parku, který je šetrnější k životnímu prostředí.

Ekologické budovy

Skupina Raben Group má skladovou plochu přes 1 200 000 m2. Máme k dispozici více než 150 dep po celé Evropě. Každý rok otevíráme nové pobočky. Všechny jsou zpravidla vybaveny lépe než ekvivalentní budovy postavené developerem.

Neutralizujeme emise

Prostřednictvím programu „e-faktura = vyšší kultura“ povzbuzujeme naše zákazníky k ekologickému chování tím, že jim nabízíme možnost používat e-faktury, které šetří čas, chrání životní prostředí a eliminují riziko ztráty dokumentu. Za každý souhlas s přijímáním elektronických faktur skupina Raben Group zasazuje strom jménem zákazníka. Skupina vysazuje stromy od roku 2014. Doposud bylo v rámci kampaně vysazeno téměř 16 000 sazenic.