Neutralizujeme emise

Prostřednictvím programu „e-faktura = vyšší kultura“ povzbuzujeme naše zákazníky k ekologickému chování tím, že jim nabízíme možnost používat e-faktury, které šetří čas, chrání životní prostředí a eliminují riziko ztráty dokumentu. Za každý souhlas s přijímáním elektronických faktur skupina Raben Group zasazuje strom jménem zákazníka. Skupina vysazuje stromy od roku 2014. Doposud bylo v rámci kampaně vysazeno téměř 16 000 sazenic.

Za účelem ochrany životního prostředí postupně odstraňujeme papír z našich procesů prostřednictvím bezpapírového projektu, kde k odstoupení od papírových přepravních dokumentů došlo nejprve v Polsku a poté v dalších zemích skupiny. Většina doručení v partnerských zemích Raben se také provádí bez papírových dokladů a pomocí přenosných zařízení.
Toto řešení funguje hladce a každý den přenáší elektronické verze dokumentů z dodávek zásilek z přepravních systémů v jednotlivých zemích na portál track&trace pro zákazníky, tj. myRaben.com.

V roce 2019 skupina Raben Group a GS1 podnikly kroky zaměřené na zvyšování povědomí a popularizaci standardizace procesů prostřednictvím zavádení a propagace řešení Order-2-Cash, které spočívá v digitalizaci každé fáze logistického procesu. Řešení Order-2-Cash má za cíl odstranit tradiční papírové dokumenty a přejít na elektronickou výměnu dat (EDI).

Order-2-Cash (O2C) je řešení, které využívá řadu globálních standardů GS1 k zefektivnění fyzického toku zboží a doprovodných informací – od elektronického zadávání objednávek, avíza o doručení a POD, až po automatické platby. Řešení se skládá ze dvou klíčových prvků: logistického štítku GS1 a zpráv EDI. Elektronická výměna dat je výměna dokumentů ve formě standardních elektronických zpráv přímo mezi počítačovými systémy obchodních partnerů. Standardní elektronické dokumenty poskytují standardizovanou a automatizovanou výměnu informací nezbytných např. pro procesy objednávání a dodání a umožňují přímé propojení mezi tokem zboží a tokem souvisejících informací.

Inovativní řešení O2C nabízí řadu procesních a ekonomických výhod. Digitalizace každé fáze procesu od objednávky po platbu je zárukou rychlejšího provedení objednávky a vyšší kvality, např. prostřednictvím efektivního a rychlého procesu přijímání zboží nebo eliminace ručního zadávání dat, což snižuje riziko chyb při dodávkách. Order-2-Cash také šetří čas a snižuje náklady spojené se zpracováním papírových faktur.