Road Map – budoucnost bez emisí

V souvislosti s rozvojem a zvyšováním dynamiky zapojení skupiny Raben Group do problematiky otázek životního prostředí jsme se rozhodli, že všechny aktivity a řešení, která realizujeme na podporu ochrany přírody a životního prostředí, by měla být realizována pod sloganem „Eco2way“.

Na konci roku 2019 se skupina Raben Group rozhodla oficiálně podpořit snahu o uhlíkovou neutralitu. Za tímto účelem jsme mimo jiné vypracovali pětiletý plán na snížení naší uhlíkové stopy týkající se bodu 2 a neutralizaci emisí s odkazem na bod 1, kterému se v současné době nemůžeme vyhnout (např. kvůli technologickým omezením).

První kroky, které jsme podnikli již v roce 2019, byly: komplexní výpočet uhlíkové stopy ve spolupráci s externí poradenskou společností a zahájení jednání o dodávkách energie se zárukou původu z obnovitelných zdrojů energie pro rok 2020. Také jsme podepsali první smlouvy o dodávkách zelené energie v roce 2021. Dalšími kroky bude vývoj a zavedení obsáhlého nástroje pro výpočet emisí CO2 na zásilku. Díky tomu budeme v systému myRaben.com informovat naše zákazníky o množství emisí vytvořených během přepravy jejich zásilek.

Navíc plánujeme poskytnout našim protistranám možnost automaticky neutralizovat tyto emise zapojením do vybraných offsetových projektů. Pracujeme také na zvýšení efektivity při plánování logistiky „poslední míle“ – zavádíme nástroje, které nám umožní lépe organizovat tyto procesy a zároveň snížit emise. Kromě práce na nástrojích investujeme také do vozového parku. Nejúčinnějším palivem v silniční přepravě je stále nafta, proto se snažíme, aby byl náš vozový park moderní a splňoval nejvyšší možné ekologické normy. Kromě toho testujeme alternativní pohony a v nadcházejících letech plánujeme začlenit do našeho vozového parku elektrická vozidla.

Podporujeme také správu uzavřeného oběhu snížením množství jednorázového nebo nerecyklovatelného odpadu. Navíc se zaměřujeme na budování povědomí a vzdělávání se zvláštním důrazem na naše zaměstnance, zákazníky a klíčové dodavatele.