Ekologické budovy

Skupina Raben Group má skladovou plochu přes 1 200 000 m2. Máme k dispozici více než 150 dep po celé Evropě. Každý rok otevíráme nové pobočky. Všechny jsou zpravidla vybaveny lépe než ekvivalentní budovy postavené developerem.

Ve skupině Raben Group používáme:

  • LED osvětlovací systémy.
  • Automatické systémy ovládání světla (pomocí detekce pohybu a měření intenzity denního světla).
  • Plynové topné systémy založené na radiátorech se zvýšenou radiační kapacitou.
  • Tepelné izolace hydraulických ramp.
  • Mechanické větrání se zpětným získáváním tepla.
  • Střešní světla poskytující přístup k přirozenému světlu.
  • Generátory energie pokrývající 100 % poptávky po elektřině.
  • Zvýšenou skladovací výšku umožňující skladování o 7 % až 24 % více palet. To napomáhá omezit spotřebu plynu na paletu. Zvyšuje to také počet druhů zboží, které lze skladovat, a eliminuje limity přípustného požárního zatížení.
  • Přiměřené množství hydrantů odpovídající uspořádání regálů. To umožňuje zvýšit úroveň požární bezpečnosti.

Zvýšená skladovací výška umožňuje skladování o 7 % až 24 % více palet. To napomáhá omezit spotřebu plynu na paletu. Zvyšuje to také počet druhů zboží, které lze skladovat, a eliminuje limity přípustného požárního zatížení.

Naše sklady navíc zajišťují vyšší ergonomii práce a dodržování právních předpisů tím, že nabízejí intenzitu světla na úrovni 200 luxů i se sestaveným regálovým systémem, nejen v prázdném skladu. Sklady, které stavíme, také lépe chrání životní prostředí v případě vážné nehody, např. požáru tím, že zachytí kontaminovanou požární vodu a chemikálie uvnitř skladu. Pamatujeme také na naše zaměstnance tím, že jim poskytujeme potřebný prostor pro jednání a školení. Všechny naše nově otevřené kanceláře jsou upraveny pro osoby se zdravotním postižením.