Hlasování

Je čas na změnu! I vy můžete pozitivně životní prostředí. U příležitosti našeho 90. výročí rozdáváme dárek nám všem i budoucím generacím. Chceme podpořit jednu ze 3 ekologických iniciativ. Kterou? Záleží na vás! Zelená budoucnost je nyní ve vašich rukou! Hlasujte pro jeden ze 3 ekologických projektů. Ten, který získá nejvíce hlasů, obdrží od skupiny Raben Group grant na jeho realizaci.

Společně uděláme něco dobrého pro životní prostředí i pro budoucí generace, abychom si mohli všichni užívat čistého ovzduší příštích 90 let…

Během naší výroční cesty Eco2Way jsme navštívili více než 20 míst, které jsou ohroženy v důsledku klimatických změn. Nyní je čas jednat! Společně můžeme pomoci alespoň jednomu z těchto míst! Podívejte se na naše projekty a hlasujte pro lepší, zelenější budoucnost.

PROJECT 1.

ROV (dálkově ovládané vozidlo) QYSEA FIFISH V6s je užitečný nástroj pro průzkum mořského prostředí. Zařízení bude sloužit k průzkumu mořského dna v různých částech Itálie, počínaje tou Ligurskou.

Tento přístroj dokáže spočítat organismy přítomné na mořském dně, jako jsou korály, houby, řasy, ryby a korýši. Jedná se o neničivou a snadno reprodukovatelnou techniku. ROV umožňuje vizualizovat vliv člověka, množství plastů, jakož i porušení mořského dna způsobené kotvami nebo sítěmi. Může také zachytit mořské organismy, vzorky vody nebo sedimentů, aby mohly být vyneseny na povrch a analyzovány.

Díky správnému vybavení umí ROV vyčistit mořské dno a současně provádět další činnosti, jako je vizuální sčítání. Díky umělé inteligenci a strojovému učení je možné automaticky zpracovávat snímky a vypracovat přesné zprávy.

Společně s Raben Sittam a organizací The Black Bag můžeme financovat a naprogramovat robota, který postupně pomůže vyčistit všechny italské vodní plochy, počínaje pláží v Ligurii.

Další informace o situaci v italském moři (Boccadasse, Janov) naleznete v našem videu.

Změňte s námi budoucnost italských pláží – hlasujte pro ROV!

PROJECT 2.

Projekt se zaměřuje na ochranu netopýrů v lesích v severní části Bádenska-Württemberska. Můžeme zde vybudovat 100 stanovišť pro netopýry, každé se 2 boxy. Do jednoho boxu se vejde až 50 netopýrů!

To je celkem 10 000 netopýrů, které můžeme ochránit a dát jim domov. V důsledku toho se navýší počet jedinců druhu, který se stal vzácným. Navíc budou v lesích přirozeně regulovány populace hmyzu.

Další informace o ohrožených netopýrech naleznete v tomto videu.

Hlasujte a zachraňte netopýry!

PROJECT 3.

Za posledních 30 let přišla Česká republika o 10 milionů a celá Evropská unie o 300 milionů ptáků. Problematika ochrany ptáků má proto mezinárodní rozměr. Čápi a ptáci obecně mizí v důsledku zranění (elektřina, doprava), otravy, pytláctví a lovu na svých migračních trasách. Zejména však kvůli ztrátě svých potravinových příležitostí v důsledku chemizace zemědělské krajiny a mizení nebo znečištění mokřadů.

Ochrana čápa bílého znamená zachování mnoha dalších druhů (rostlin, motýlů, hmyzu, ještěrek, žab, jiných druhů ptáků), a proto zaručuje zdravý ekosystém.


Plán je vybudovat oázu pro čápy v České republice vytvořením stepi s mokřady a jezery na ploše 40 000 m2. Projekt je plánován postupně na několik let (každý rok se plánuje vybudovat 500 m2). Postup prací závisí na dohodě s vlastníky pozemků a na tom, jakou část své půdy jsou ochotni postoupit nebo prodat.

Místo: Dvůr Králové nad Labem – jedno z nejoblíbenějších míst čápů a dalších ptačích druhů v Česku.

Očekává se růst populace čápa bílého, jakož i nárůst hnízdění a zastávek na jejich migračních trasách od desítek do stovek ptáků ročně. Samotný projekt také pomůže jiným ptačím druhům, které se zde mohou zastavit a odpočinout si a přispěje také k ochraně flóry, neboť v této oblasti rostou vzácné druhy orchidejí. Více informací o situaci čápů naleznete v našem krátkém videu.

BuilVybudujte s námi oázu pro čápy – hlasujte nyní!


Road Map – budoucnost bez emisí

V souvislosti s rozvojem a zvyšováním dynamiky zapojení skupiny Raben Group do problematiky otázek životního prostředí jsme se rozhodli, že všechny aktivity a řešení, která realizujeme na podporu ochrany přírody a životního prostředí, by měla být realizována pod sloganem „Eco2way“.

Nízkoemisní vozový park

Analyzujeme náš dopad na přirozené prostředí. Každý rok si stanovujeme ambicióznější cíle. Investujeme také do moderního vozového parku, který je šetrnější k životnímu prostředí.

Ekologické budovy

Skupina Raben Group má skladovou plochu přes 1 200 000 m2. Máme k dispozici více než 150 dep po celé Evropě. Každý rok otevíráme nové pobočky. Všechny jsou zpravidla vybaveny lépe než ekvivalentní budovy postavené developerem.

Neutralizujeme emise

Prostřednictvím programu „e-faktura = vyšší kultura“ povzbuzujeme naše zákazníky k ekologickému chování tím, že jim nabízíme možnost používat e-faktury, které šetří čas, chrání životní prostředí a eliminují riziko ztráty dokumentu. Za každý souhlas s přijímáním elektronických faktur skupina Raben Group zasazuje strom jménem zákazníka. Skupina vysazuje stromy od roku 2014. Doposud bylo v rámci kampaně vysazeno téměř 16 000 sazenic.