Privacy Policy

I. Въведение   

Защитата на личните данни и информационната сигурност винаги са били приоритет в Рабен Груп. Като отговорна организация, която знае, че информацията има специфична стойност и представлява ресурс, който изисква подходяща защита, за нас е важно да Ви информираме по въпроси, свързани с обработването на лични данни, особено в светлината на разпоредбите за защита на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (GDPR). Поради тази причина този документ представя ключова информация относно правните основания за обработване на лични данни, методите за тяхното събиране и използване, както и правата на субектите на данни.

Компаниите на Рабен Груп по смисъла на тази Политика за поверителност са компании, чиито пълни данни са представени по-долу:

 1. Raben Management Services Sp. z o.o. със седалище в Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
 2. Raben Logistics Polska Sp. z o.o. със седалище в Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
 3. Fresh Logistics Polska Sp. z o.o. със седалище в Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
 4. Raben East Sp. z o.o. със седалище в Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
 5. Raben Transport Sp. z o.o. със седалище в Gądki, ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki;
 6. Raben Real Estate Poland Sp. z o.o. със седалище в Robakowo, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
 7. Raben Trans European Germany GmbH, Holländerstr. 11,  68219 Mannheim, Germany,
 1. Raben Group N.V., Vorstengrafdonk 81, 5342LW Oss, с пощенски адрес: Postbus 201, 5340AE Oss, the Netherlands,
 2. Raben Netherlands B.V., Vorstengrafdonk 81, 5342LW Oss, с пощенски адрес: Postbus 201, 5340AE Oss, the Netherlands,
 3. Raben Logistics Czech s.r.o., Komerční 535, Nupaky 251 01, Czechia,
 4. Raben Logistics Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 28, 903 01 Senec, Slovakia,
 5. Raben Trans European Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 31., Hungary,
 6. Raben Ukraine T.z.o.w., 150, Brovarska Street, Velyka Dymerka, Brovarsky district, Kyiv region, 07442, Ukraine,
 7. Raben Lietuva UAB, Liepkalnio 85B, 02120 Vilnius, Lithuania,
 8. Raben Latvia SIA, Garā iela 2, Dreiliņi, Stopiņu  nov., LV-2130, Latvia,
 9. Raben Eesti OÜ, Liivalao 11, Tallin 11216, Estonia,
 10. Raben Logistics Romania S.R.L., Strada Ithaca, Nr. 200, Comuna Bolintin-Deal, Județul Giurgiu, Postal Code 087015, Romania
 11. Raben SITTAM Srl, via Monzoro 100 – 20007 Cornaredo, Italy*
 12. Raben Logistics Bulgaria EOOD, 8 Tsar Kaloyan Str., 2nd floor, Sofia 1000, Bulgaria

II. Администратор на данни

Администраторът на лични данни и друга информация, събрана чрез уебсайта www.raben90years.com е Raben Management Services sp. z o.o със седалище в Robakowo (62-023), ul. Zbożowa 1, (наричана по-долу „RMS“) – Център за споделени услуги на компании от Рабен Груп, компания, която управлява маркетинговите процеси в Рабен Груп, включително уебсайтове и фирмени акаунти в социалните медии.

Във връзка с работата на уебсайта www.raben90years.com, RMS координира и обработката на лични данни, изпратени по електронна поща на адрес: 90years@raben-group.com. В случай на изпращане на имейли на горепосочения адрес по въпроси, различни от свързаните с честванията на 90-годишнината от създаването на Рабен Груп (напр. относно обработка на поръчки, жалби, бюлетин на Рабен Груп), вашите лични данни ще бъдат обработени в съответствие политиката за поверителност на компанията Рабен Груп, към която е адресирано запитването и която е администраторът на лични данни, съдържащи се в съдържанието на съобщението. Политиките за поверителност на всички компании от Рабен Груп могат да бъдат намерени на www.raben-group.com.

III. Звено за контакт

Назначихме служител по защита на данните. Това е лице, с което можете да се свържете по всички въпроси, свързани с обработката на лични данни и упражняването на правата, свързани с обработката на данни. Възможен е контакт с нашия служител по защита на данните на имейл адреса gdpr@raben-group.com или на тел.: +48 517 191 373.

IV. Обхват, методи и цели на обработването на лични данни на лицата, посещаващи уебсайта www.raben90years.com и фен страниците на Рабен Груп в социалните медии

Искаме да бъдем прозрачни по отношение на методите и правните основания за обработване на лични данни, както и целите, за които обработваме лични данни. За да направим възможно най-ясно обяснението на тези въпроси, представяме следния списък на операциите по обработка на лични данни на лицата, посещаващи сайта на Рабен Груп и фен страниците в социалните мрежи.

Същевременно бихме искали да Ви уверим, че при обработването на лични данни въз основа на легитимния интерес на администратора на данни, се опитваме да анализираме и балансираме нашия интерес и потенциалното въздействие върху субекта на данните (положително и отрицателно), както и правата на този субект. Ние не обработваме лични данни, когато стигаме до заключението, че въздействието върху субекта на данните ще има тежест над нашите интереси, освен ако нямаме друга правна причина, например имаме подходящо съгласие или то се изисква и е разрешено от законовите разпоредби.

IV.1. Обработване на лични данни на лица, посещаващи сайта www.raben90years.com

 1. Обща информация
  Физическите лица, които посещават уебсайт www.raben90years.com, имат контрол върху личните данни, които ни предоставят, и уверяваме, че събирането и използването на информация за потребителите е ограничено до минимума, необходим за предоставяне на услуги на тяхното очаквано ниво.
 2. Регистрационни файлове
  Всеки път, когато потърсите уебсайтът, системата автоматично събира данни и информация от компютърната система на компютъра, която отваря страницата. В този случай се получават следните данни:
 • информация за вида и версията на използвания браузър;
 • операционна система на потребителя;
 • IP адрес на потребителя;
 • дата и час на посещение на страницата;
 • уебсайтове, от които системата на потребителя се е преместила на нашия уебсайт (т. нар референтен);
 • уеб сайтове, които са били посетени от системата на потребителя чрез нашия уебсайт.

Данните също се записват в лог файловете на нашата система. Не се извършва записването на данните заедно с други лични данни на потребителя. Данните не могат да се използват за идентифициране на конкретно лице, защото IP адресът е прикрит. Данните се записват и обработват и в лог файлове, за да анализират грешки и за статистически цели.

Необходимо е временно записване на IP адреса от системата, за да се направи уебсайтът достъпен за компютъра на потребителя. За тази цел IP адресът на потребителя трябва да бъде запазен за времетраенето на сесията. Записване на регистрационните файлове е предназначено, за да се осигури функционалността на сайта. В допълнение, данните се използват за оптимизиране на уебсайта и за гарантиране на сигурността на нашите информационни системи. Следователно анализът на данни за маркетингови цели не се извършва.

 1. Бисквитки
  В ограничена степен може да събираме лични данни автоматично, чрез бисквитки, разположени на уебсайта www.raben90years.com. „Бисквитката“ е малък файл, съдържащ информационни данни, записани и съхранявани на компютър, таблет или смартфон, използван за достъп до уебсайтове. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, откъдето произхождат, продължителността на съхранението им на устройството и уникалния им номер.

  Бисквитките се използват за следните цели:
 • адаптиране на уебсайта към потребителските предпочитания и оптимизиране на използването на уебсайта;
 • изграждане на статистика, която обяснява как интернет услугите се използват от потребителите, което позволява подобряване на тяхната структура и съдържание;

Има три основни типа бисквитки: „сесийна/временна“, „постоянни“ и „трети страни“ бисквитки

Сесийните бисквитки са временни файлове, съхранявани на компютъра, таблета или смартфона на потребителя, докато излязат, напуснат страницата или затварят уеб браузъра, и се използват за предлагане на услуги, които изискват проверка в даден уебсайт.

Постоянните бисквитки се съхраняват на компютъра, таблета или смартфона за продължителността, определена в параметрите на „бисквитката“, или докато бъдат изтрити от потребителя, и се използват, за да се запомнят настройките, избрани от потребителя и да персонализират интерфейса.

Бисквитките на трети страни позволяват да се събира информация за това как се използват уебсайтовете и за предоставяне на рекламно съдържание на потребителите, което е оптимално съобразено с техните интереси.

Личните данни, събрани чрез бисквитките, са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях на нежелани и неупълномощени лица. Те се събират единствено с цел извършване на специфични функции за потребителя.

Моля, имайте предвид, че повечето уеб браузъри съдържат настройки, които позволяват по подразбиране приемане на бисквитки. Ако не сте съгласни да следите дейността си на уебсайта, можете да забраните използването на бисквитки във Вашия уеб браузър по всяко време. Освен това имате право и възможността да изберете такива настройки във вашия уеб браузър, които автоматично ще блокират услугите за бисквитки.

Използването на нашия уебсайт www.raben90years.com без използване на бисквитки е възможно, но в отделни случаи може да се появят някои ограничения във функционалностите на уебсайта, докато сърфирате.

Подробна информация за възможностите и методите за поддържане на бисквитките е налична в настройките на интернет браузърите.

За да анализираме поведението на потребителите, ние използваме Google Analytics, уеб анализ и софтуер за отчитане от Google Inc. („Google“). Въпреки това поискахме от Google да направи IP адреса ви анонимен, преди да анализира потребителското поведение в мрежата. Ние сме въвели определени редове програмен код на Google Analytics. Като част от услугата за анализ, може да събираме и информация като статистика за преглед на страници, връзки, чрез които страницата е била открита, разделяне на пол или възрастова група и др.

Google Analytics използва „бисквитки“, съхранявани на вашия компютър, за да даде възможност за анализиране на начина, по който използвате уебсайта. Бисквитките, използвани от Google Analytics, може да са сесия или постоянни файлове, които обикновено изтичат след не повече от две години. Информацията, събрана от бисквитките за използването на уебсайта от Ваша страна, обикновено се изпраща до сървърите на Google в САЩ и се съхранява там.

Тъй като сме поискали IP адресите да бъдат анонимни, Вашият IP адрес се съкращава в рамките на държавите-членки на ЕС или други държави от  Европейското икономическо пространство, преди да бъде изпратен на сървъра на Google в САЩ. Вашият пълен IP адрес може да бъде изпратен на сървъра на Google в САЩ и да бъде съкратен там само при някои извънредни обстоятелства извън нашия контрол. По наше искане Google ще използва посочената по-горе информация, за да оцени как се използва нашият уебсайт, да генерира отчети за активността на сайта и да ни предоставя други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет. Вашият IP адрес, предоставен от вашия уеб браузър към Google Analytics, по никакъв начин не е свързан с други данни на Google. Бихме искали да отбележим, че можете да предотвратите записването и обработката на данните от (Google) бисквитки, свързани с използването на уебсайта Ви (включително Вашия IP адрес), както и за обработването на тези данни от Google, ако изтеглите и инсталирате специална добавка за браузъра, налична на tools.google.com/dlpage/gaoptout

 1. Контакт чрез имейл

Нашият уебсайт показва, че имате възможност да се свържете с нас, като ни изпратите имейл на адрес: 90years@raben-group.com. Данните, изпратени по електронна поща, ще бъдат обработвани само за целта, за която са предоставени, и въз основа на съответното правно основание, което е преследване на легитимния интерес на администратора, т. е. да отговори на полученото съобщение. В случай на предоставяне на данни за целите, несвързани с 90-годишнината от създаването на Raben Group, вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с политиката за поверителност на компанията Raben Group, до която е адресирано запитването и която е администраторът на лични данни, съдържащи се в съдържанието на съобщението. Политиките за поверителност на всички компании от Рабен Груп могат да бъдат намерени на https://polska.raben-group.com/polityka-prywatnosci.

Ако желаете да ни пишете имейл, моля, имайте предвид, че нешифрованите имейл съобщения, които се изпращат по интернет, не са точно защитени срещу достъп от трети лица.

 1. Използване на добавки за социални мрежи

На уебсайта www.raben90years.com, използваме социални приставки (‘Plugins’) на социалните мрежи Facebook, Instagram и LinkedIn. Приставките са маркирани с логото на порталите. Ако отворите страница, която съдържа приставка, браузърът ви автоматично ще направи директна връзка със сървърите на социалния портал.

За повече информация относно обработването на вашите лични данни от Фейсбук и Инстаграм, моля, прочетете разпоредбите на политиката за поверителност на Фейсбук на http://www.facebook.com/about/privacy/).

Информация за обработката на вашите данни от LinkedIn можете да намерите на https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 1. Снимки

Снимките и иконите, представени на уебсайта, са собственост на Рабен Груп или са от фотобанки като Fotolia, Freepik, Adobe Stock, те са направени по време на фотосесии, закупени от агенции като съдържание на сайта.

IV.2. Обработка на данни на лица, посещаващи фен страниците на Рабен Групв социалните мрежи.

 1. Фейсбук
  RMS и Фейсбук са съвместни администратори на данни на Потребители, които са харесали фен страницата на Рабен Груп, достъпна на https://www.facebook.com/RabenGroupOfficial/.
  Като собственик на марката Instagram, Фейсбук също така съвместно контролира данните на лицата, които следват фен страницата на Рабен Груп в Instagram, намираща се на адрес https://www.instagram.com/raben_group/?hl=pl
 2. LinkedIn
  RMS и LinkedIn са съвместни администратори на данните на Потребителите, които следват фен страницата на Рабен Груп в Instagram, намираща се на адрес на https://pl.linkedin.com/company/the-raben-group/
 3. Обхват и начин на обработване на данните
  Поради гореизложеното, RMS, като Администратор на фен страница/канал, могат да получат анонимни статистически данни за лицата, посещаващи уебсайта. Тези данни се събират благодарение на файловете с бисквитки, всеки от които съдържа уникален потребителски код (те се съхраняват от администратора на портала на твърдия диск или на всеки друг носител на данни на лицата, посещаващи фен страницата). Потребителският код, който може да бъде свързан с данните за връзката на потребители, регистрирани в даден портал, се изтегля и обработва при отваряне на фен страница/канал. Въпреки че данните са анонимни, RMS могат да поискат от портала администратор да ги предостави под формата на информация за:
 • демографски данни (включително тенденции във възраст, пол, семейно положение и професионално положение);
 • информация за начина на живот и интереси;
 • географски данни, които позволяват да се определи, къде да се провеждат специални промоционални действия или да се организират събития, как да се насочим най-добре към предлагането на информация.

  В случая на LinkedIn, статистиката за посетителите на сайта може да включва в частност:
 • местоположение на потребителя;
 • функция/вид на заеманата позиция;
 • размер на фирмата, в която потребителят е нает на работа;
 • сектор, в който потребителите работят.

  В същото време данните на лицата, които са харесали фен страницата/канала, могат да бъдат обработени в неанонимизирана форма в случай на:
 • комуникация с Рабен Груп чрез конкретен портал (тази възможност не се отнася за портала на LinkedIn),
 • коментиране на публикации, споделени на фен-страница/канал,
 • участие в различни промоционални кампании, конкурси – в този случай обработката ще се извършва въз основа на изричното съгласие на потребителя (тази възможност не се отнася за портала на LinkedIn).

  При никакви обстоятелства данните на лица, които харесват фен-страницата / канала на Рабен Груп, няма да бъдат използвани за цели, различни от тази, за която са били изпратени. Обработката им ще се извършва изключително на конкретния портал и в съответствие с общите условия за използване на портала.

  Искаме нашата фен страница да бъде място за обмяна на мнения и опит, където Потребителите ще могат да общуват, като същевременно поддържат принципите на личната култура и взаимно уважение. Ето защо, моля спазвайте следните правила:
 • не толерираме реч на омраза или съдържание на расистки, хомофобски, сексистки, порнографски, вулгарен характер, обиждащи други религии, вярвания или нации;
 • не толерираме нарушаване на закона, действие в нарушение на приложимите закони, нарушаване на правата на трети страни, включително авторски права и права на интелектуална собственост;
 • моля, обърнете специално внимание на информацията, публикувана в коментарите към публикациите;
 • фен страницата е публично пространство, поради което предоставянето на данни от Потребителите, като номер на PESEL*, номер на лична карта, телефонен номер или данни за упълномощаване (вход, парола) може да доведе до негативни последици за Потребителя, който публикува този тип информация.

  Запазваме правото си да изтриваме или скриваме публикации, които нарушават гореспоменатите правила.
   

V. Правни основания за обработване на лични данни чрез уебсайта и фен страници на социалните медии

 1. Обработване на лични данни на лица, които посещават сайта www.raben90years.com управлявани от Рабен Груп или публикуват съдържание на уебсайта на Рабен Груп в социалните мрежи, се основава на различни правни основания за обработване в зависимост от категорията лични данни, които обработваме и целта на обработването.
 2. Ние обработваме лични данни на посетителите на уебсайта the website www.raben90years.com въз основа на легитимен интерес на администратора на лични данни.
 3. Данни на лицата, които са ни изпратили запитване до имейл адреса: 90years@raben-group.com подлежат на обработване на лични данни, за да се преследва законният интерес на администратора на данни, т. е. да отговори на съобщението.
 4. Данните на лицата, посещаващи нашите фен страници, се обработват в съответствие с правилата за използване на портъла, въз основа на съгласието на потребителя.
 5. В случай на промоционални кампании, провеждани в социалните медии, състоящи се от Изпращане на снимка от потребителя върху конкретна тема, съгласието за обработка на личните им данни под формата на изображението, записано на снимката, име, фамилия и пощенски адрес в случай на спечелване на наградата (за целите на изпращането) се изразява от него чрез предоставяне/споделяне на тази снимка и предоставяне на посочените данни. В случай на изпращане на снимка, която също показва изображението на трети лица, Потребителят потвърждава в същото време, че има право да използва, включително и да сподели, образа на тези лица.
 6. Правните основания за обработка на лични данни на лица, които се свързват с Рабен Груп чрез уебсайта www.raben90years.com за цели, различни от описаните тук, са посочени в политиките за поверителност на определени компании от Рабен Груп, достъпни на уебсайта www.raben-group.com

VI. Период на обработка на лични данни, получени чрез уебсайта и фен страцици в социалните мрежи

Времето, през което можем да обработваме лични данни, зависи от правното основание, което представлява легитимна предпоставка за обработване на лични данни. Съответно, моля, имайте предвид, че ние обработваме лични данни на базата на:

 • съгласие, периодът на обработка продължава, докато субектът на данни отмени съгласието или завършването на целта на обработката;
 • легитимен интерес на администратора на данни, периодът на обработка продължава, докато споменатият по-горе интерес (напр. предоставяне на отговор на въпроса и възможен период на давност на гражданските искове) престане да съществува, или докато субектът на данните възрази на допълнителни такова обработване – в ситуации, когато такова възражение е в съответствие със закона;

VII. Получатели на данни, обработвани чрез уебсайта и фен страници в социалните медии и трансфер на данни извън Европейското икономическо пространство

Ние прехвърляме вашите лични данни на други лица въз основа на изискванията на закона или във връзка с преследването на целта, за която са ни предоставени. В същото време декларираме, че използваме само услугите на потвърдени лица, които гарантират сигурността на вашите данни. Договори, по които възлагаме обработката на лични данни, съдържат разпоредби относно мерките за защита, които се изискват от нас, гарантиращи поверителност, цялост и наличност на прехвърлените данни.

Можем да прехвърлим вашите лични данни на компании или други надеждни бизнес партньори, които предоставят услуги от наше име, например за предоставяне на техническа поддръжка, за да оценим пригодността на уебсайта за маркетингови цели или други видове предоставяне на услугата. Вашите лични данни се прехвърлят на тези лица и на други трети страни само ако това е необходимо за постигане на целта, за която са събрани данните.

Във връзка с горепосоченото, ние посочваме, че получателите на лични данни, които ние обработваме като администратор на лични данни, могат да бъдат:

 • субекти, предоставящи хостинг услуги,
 • подизпълнители, предоставящи услуги за софтуерно осигуряване, поддръжка на софтуер или хардуер, който използваме, както и доставчици на услуги, които използваме,
 • субекти, предоставящи услуги в областта на анкетните проучвания,
 • одитори,
 • правоприлагащите органи, регулаторните органи и други органи на публичната администрация.

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени и на обработващи данни, установени извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Държавите извън ЕИП може да не предлагат същото ниво на защита на личните данни като държавите от ЕИП. Преди прехвърлянето на личните Ви данни извън ЕИП, ще бъдат положени всички усилия, за да се гарантира, че това предаване не води до намаляване на нивото на защита, гарантирано от действащите в страните от ЕИП разпоредби. В случай на прехвърляне на вашите лични данни извън ЕИП, тяхното предаване ще се извършва съгласно стандартните договорни клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия. :

VIII. Права, свързани с обработването на лични данни, които могат да се упражняват от потребители на уебсайта и фен страници в социалните мрежи

Физическите лица имат специфични права по отношение на своите лични данни и ние, като адинистратор на лични данни, сме отговорни за упражняването на тези права в съответствие с приложимото право. В случай на въпроси или искания относно обхвата и упражняването на правата, както и с цел упражняване на конкретно право в областта на защитата на личните данни, моля свържете се с нашия служител по защита на данните. Ние си запазваме правото да упражним съответните права след успешното потвърждаване на самоличността на лицето, което кандидатства за извършване на конкретно действие.

Имате следните права, свързани с обработването на лични данни:

 • право по всяко време да отнемете съгласието за обработка на данни, ако обработваме личните ви данни въз основа на вашето съгласие;
 • право на достъп до личните ви данни;
 • право на поправка на личните Ви данни;
 • право да поискате изтриване на личните ви данни;
 • право на ограничаване на обработването на личните ви данни;
 • право да възразите срещу обработката на вашите данни поради вашата конкретна ситуация – в случаите, когато обработваме вашите данни въз основа на нашия законен интерес;
 • право на преносимост на вашите лични данни, т. е. правото да получавате вашите лични данни от нас, в структуриран, широко използван, машинно четим формат. Можете да изпратите тези данни на друг администратор на данни или да поискате от нас да прехвърлим вашите данни на друг администратор от Ваше име. Въпреки това, ние ще направим това само ако такова прехвърляне е технически възможно. Имате право на преносимост на личните данни само по отношение на данните, които обработваме въз основа на сключен с Вас договор или въз основа на Вашето съгласие;
 • право да подадете жалба до надзорния орган, отговарящ за защитата на личните данни, т. е. председателя на Службата за защита на личните данни.

IX. Промени в настоящата Политика за поверителност

Ние се ангажираме редовно да преглеждаме настоящата Политика за поверителност и да я променяме, ако това се окаже необходимо или желателно поради: нови законови разпоредби, нови насоки на органите, които отговарят за надзора на процесите на защита на личните данни, най-добрите практики, прилагани в областта на защитата на личните данни.

* PESEL – полски идентификационен номер, състоящ се от 11 цифри, получаван от физически лица, които живеят в Полша. Може да се издава , както на полски граждани, така и на чужденци.