Ние неутрализираме емисиите

Чрез програмата „е-фактура = по-висока култура“ ние насърчаваме нашите клиенти да се държат екологично, като им предлагаме възможност да използват електронни фактури, които спестяват време, защитават околната среда и елиминират риска от загуба на документа. За всяко съгласие за получаване на електронни фактури, Raben Group засажда дърво от името на клиента. Компанията засажда дървета от 2014 г. До момента като част от кампанията са засадени общо почти 16 000 фиданки.

От загриженост за околната среда постепенно елиминираме хартията от нашите процеси чрез проекта без хартия, при който отказа от хартиените транспортни документи се състоя първо в Полша, а след това и в други държави от групата. Освен това по-голямата част от доставките в страните партньори на Raben се извършват без хартиени документи и с помощта на преносими устройства.
Това решение работи безпроблемно и всеки ден прехвърля електронни версии на документи от доставки на пратки от транспортните системи в отделни държави към портала за проследяване и проследяване за клиенти, т.е. myRaben.com.

През 2019 г. Raben Group и GS1 предприеха действия, насочени към повишаване на осведомеността и популяризиране на стандартизацията на процесите чрез внедряване и популяризиране на решението Order-2-Cash, което се състои в дигитализация на всеки етап от логистичния процес. Решението Order-2-Cash има за цел да премахне традиционните документи на хартиен носител и да премине към електронен обмен на данни (EDI).

Order-2-Cash (O2C) е решение, което използва редица глобални стандарти GS1 за рационализиране на физическия поток на стоки и придружаваща информация – от електронно подаване на поръчки, съвети за доставка и POD до автоматично плащане. Решението се състои от два ключови елемента: GS1 логистичен етикет и EDI съобщения. Електронният обмен на данни представлява обмен на документи под формата на стандартни електронни съобщения, директно между компютърните системи на бизнес партньорите. Стандартните електронни документи осигуряват стандартизиран и автоматизиран обмен на информация, необходим за напр. процесите на поръчване и доставка и те позволяват да се установи пряка връзка между потока на стоки и свързания с тях информационен поток.

Иновативното решение O2C предлага редица технологични и икономически ползи. Дигитализацията на всеки етап от процеса от поръчката до плащането е гаранция за по-бързо изпълнение на поръчката и по-добро качество, напр. чрез ефективен и бърз процес на приемане на стоки или премахване на ръчно въвеждане на данни, което намалява риска от грешки по време на доставките. Order-2-Cash също спестява време и намалява разходите, свързани с обработката на хартиени фактури.