Флот с ниски емисии

Ние анализираме нашето въздействие върху природната среда. Всяка година си поставяме по-амбициозни цели. Ние също инвестираме в модерен флот, който е по-екологичен.

Грижата за околната среда е част от стратегията на Raben Group, поради което и многото нововъведения, които прилагаме в транспорта през последните години. Те позволяват намаляване на емисиите на частици и CO2 в атмосферата на палет превозвани стоки чрез по-оптимално използване на товарното пространство и съответно намаляване на броя на превозите и камионите по пътя:

  • От 2016 г. тестваме превозни средства с газ – както по кратки маршрути, така и при транспорт на дълги разстояния. В резултат на това в Германия нашият автопарк е оборудван с четири влекача за втечнен природен газ, а от 2018 г. в Полша редовно работят 8 камиона с CNG. Това са превозни средства със среден товар (около 10 палети), които доставят вътрешни пратки в радиус от 150 км от депото.
  • Първото нещо, което може да бъде наречено, са двуетажни ремаркета. Raben Group инвестира в тях от няколко години и до края на 2019 г. имаше почти 600 единици. Те позволяват увеличаване на полезния товар на стандартен полуремарке от 30 палети на 60 (те са подредени), но това решение изисква подходящо сътрудничество и ангажираност от страна на клиентите да подготвят правилно палети за експедиция. Въпреки това ние изпълняваме процеси, при които полезният товар се увеличава до около 140%, което означава 20% по-малко емисии на един палет стоки. Средно през 2019 г. полезният товар беше увеличен до нивото от 124% (увеличение с 2% в сравнение с 2018 г.) по маршрутите между терминалите на Raben Group.
  • Raben също редовно увеличава дела на контейнерите за сменяеми каросерии BDF, като постепенно заменя традиционните големи полуремаркета. Сменяемите каросерии функционират като така наречения автомобилен влак, т.е. трактор с две по-малки ремаркета, на които са разположени тези контейнери. Това увеличава гъвкавостта на транспорта и позволява транспортиране на повече палети наведнъж: ремаркето е с 33 палетни пространства, а един контейнер BDF е общо 36 такива места – също двуетажен – така че комплектът може да има до 72 палети в едно транспорт. Това решение не само осигурява по-нисък коефициент на емисии на палет, тъй като на пътя има едно превозно средство вместо четири, но също така помага за намаляване на празните ходове. Например: единият контейнер се отделя и се оставя за разтоварване в точка А, а другият отива по-далеч до точка Б напълнен. Благодарение на това можете да избегнете полупразни стандартни полуремаркета и да спестите време за разтоварване и товарене.
  • В страни, където законът го позволява (например в Чешката република, Холандия и Германия), Raben Group използва и автомобилен влак във версията „Jumbo“, познат още като LHV. Състои се от голям трактор, който дърпа два контейнера за сменяеми каросерии и традиционно двуетажно полуремарке зад него. Полезният товар на такова превозно средство се увеличава до 102 EUR-палети. Това е наистина икономично решение за редовни маршрути – например по един маршрут в Чешката република позволява намаляване на емисиите на CO2 с 200 тона годишно.
  • Друго значително подобрение са ремаркетата тип CityLiner, които позволяват товаренето на 27 палети. Поради само две оси и произтичащия от това капацитет на завой, те могат свободно да влизат в градски зони, с ограничен трафик, досега наличен само за превозни средства с максимална средна товароносимост до 15 палети. Тук също е възможно да се намалят емисиите на палет стоки, както и броят на камионите, движещи се в градските агломерации.
  • Ние също така гарантираме, че нашият собствен флот отговаря на най-високите екологични стандарти.

Делът на транспортните средства със стандарт за емисии EURO 5 и EURO 6 възлиза на 60% (увеличение с над 8% на годишна база) от общия брой превозни средства, налични за Raben Group в Полша. Вече 100% от собствените ни транспортни средства отговарят на стандарта EURO 6.

Поставихме на себе си и на нашите доставчици амбициозни цели да елиминираме превозни средства със стандарти под EURO 5 и 6 в Полша до 2025 г.

Ние мотивираме превозвачите, които си сътрудничат с нас, да последват примера им. Ние им предлагаме атрактивни лизингови планове, така че в бъдеще те да могат да допринесат за развитието на флота с ниски емисии на Raben Group. Стандартът EURO е основният критерий за екологична оценка на нашите подизпълнители. Всяка транспортна компания, предоставяща услуги от името на Raben Group, подлежи на оценката.
Също така измерваме разхода на гориво и емисиите на CO2.